อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.nstda.or.th 2,144 3,211 5,559 8.69 %
2  www.thaithesis.org 1,787 2,173 4,720 16.5 %
3  www.mtec.or.th 1,166 1,409 2,650 19.86 %
4  www.clinictech.most.go.th 875 1,013 2,079 19.13 %
5  siweb.dss.go.th 656 779 1,931 27.35 %
6  www.tnrr.in.th 633 807 1,538 32.8 %
7  www.thailibrary.in.th 499 566 785 21.29 %
8  www.nectec.or.th 472 544 1,161 27.94 %
9  www.thaiglossary.org 334 403 1,019 50.45 %
10  www.oaep.go.th 301 456 925 25.86 %
11  www.thaiwater.net 258 362 612 41.89 %
12  www.nsm.or.th 229 287 662 28.88 %
13  www.nimt.or.th 197 284 632 18.26 %
14  www.ops.go.th 197 234 540 12.44 %
15  www.stkc.go.th 96 132 186 25.58 %
16  speedtest.nectec.or.th 62 84 93 12.73 %
17  www.sciencepark.or.th 24 34 40 22.58 %
18  nectec.or.th/smartintra 8 25 85 71.43 %
19  www.thailibrary.org 6 17 74
20  www.nhc.in.th 3 7 8 40 %
21  technology.in.th 1 1 4