อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.tpa.or.th 3,763 4,800 7,738 20.11 %
2  www.consumerthai.org 3,269 5,456 11,718 17.37 %
3  www.redcross.or.th 3,154 3,801 10,410 4.25 %
4  www.whitemedia.org 947 1,588 2,893 7.88 %
5  www.ybat.org 519 1,019 2,454 7.68 %
6  www.tnsc.com 504 710 1,153 20 %
7  www.tddf.or.th 489 825 2,505 19.44 %
8  www.sac.or.th 466 606 1,077 17.38 %
9  www.ffc.or.th 464 536 1,388 4.53 %
10  www.aimc.or.th 419 537 1,289 17.36 %
11  www.fti.or.th 375 1,261 1,580 22.04 %
12  www.mohanamai.com 347 402 417 5.71 %
13  www.tei.or.th 267 448 746 25 %
14  www.tca.or.th 182 329 615 14.95 %
15  www.logisticsclinic.com 182 195 292 33.82 %
16  www.dmbd.org 180 226 321 1.12 %
17  www.eit.or.th 173 211 328 40.14 %
18  www.pscmt.or.th 142 211 382 18.39 %
19  www.thaigo.org 85 159 307 35.61 %
20  www.rbsc.org 84 96 268 20.75 %
21  www.horathai.com 78 97 132 17.89 %
22  www.kayathai.com 59 63 93 57.55 %
23  edoc.redcross.or.th 52 345 1,053 23.53 %
24  www.moradokislam.org 44 67 71 31.25 %
25  www.prasanya.org 43 59 74 14 %
26  thaisafenet.org 34 40 53 8.11 %
27  www.queensavang.org 32 35 69 33.33 %
28  www.dpiap.org 24 34 56 22.58 %
29  www.thaicomfoundation.org 21 23 58 25 %
30  mail.redcross.or.th 17 137 157
31  www.isra.or.th 16 24 39 20 %
32  www.tobethai.org 14 16 30 26.32 %
33  www.thaiislamiccenter.com 13 19 27 7.14 %
34  www.rakbankerd.com 13 18 25 55.17 %
35  www.ppat.or.th 9 11 12 12.50 %
36  www.ttcexpert.com 8 11 15 20 %
37  www.onesqa.or.th/e-journal 8 9 16 20 %
38  www.bannok.com 6 9 11 14.29 %
39  www.wsk.or.th 4 7 12
40  www.doiprabaht.com 2 8 11
41  www.coscap-sea.com 2 3 3 33.33 %
42  www.iamchild.org 1 1 2 50 %
43  www.sac.or.th/databases/ichlearningresources 1 1 2