อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 96,777 219,845 1,217,188 20.03 %
2  www.settrade.com 59,300 135,458 657,431 17.06 %
3  www.bangkokbank.com 51,259 75,696 122,396 0.17 %
4  www.eFinanceThai.com 34,075 73,653 170,586 19.54 %
5  www.tmbbank.com 27,484 35,175 68,978 32.69 %
6  www.finnomena.com 18,843 25,137 41,965 15.13 %
7  www.ghbank.co.th 15,136 19,349 55,045 22.96 %
8  www.roojai.com 13,951 15,839 24,568 1.97 %
9  www.wealthmagik.com 11,840 17,456 52,992 9.72 %
10  thaigold.info 8,230 17,227 23,135 42.46 %
11  www.stock2morrow.com 7,969 10,552 23,501 19.74 %
12  www.goldhips.com 7,374 18,865 22,375 60.79 %
13  moneyandbanking.co.th 4,044 4,609 5,890 79.26 %
14  www.taradthong.com 2,328 4,424 5,764 71.30 %
15  www.tfex.co.th 2,256 4,755 10,802 5.72 %
16  www.avaccount.com 1,824 2,458 2,719 24.85 %
17  www.scbs.com 1,696 2,146 4,342 0.29 %
18  www.poems.in.th 989 1,649 2,512 21.20 %
19  www.share2trade.com 983 1,120 1,619 17.74 %
20  www.ruayhoon.com 876 1,002 1,744 25.32 %
21  www.dhipaya.co.th 530 719 900 19.37 %
22  www.ktb.co.th 464 687 865 25.75 %
23  www.Kawna.com 350 1,202 4,804 24.56 %
24  www.stockwave.in.th 164 249 272 45.13 %
25  www.bualuang.co.th 121 161 185 22.22 %
26  www.sctgold.com 115 175 267 59.72 %
27  www.moneyhub.in.th 107 112 116 73.32 %
28  www.silkspan.com 57 64 99 3.39 %
29  www.hooninside.com 52 44 110 13.04 %
30  www.refinance.co.th 50 74 180 40.48 %
31  www.azay.co.th 37 40 82 94.74 %
32  www.bhunchee.com 24 34 35 26.32 %
33  www.bangkokinsurance.com 24 31 104 60.00 %
34  www.krujeabforex.com 16 21 71 5.88 %
35  www.rvp.co.th 16 17 23 23.08 %
36  www.doohoon.com 10 16 17 25.00 %
37  www.thaihoon.com 9 14 24 50.00 %
38  travel.nzi.co.th 8 51 413 11.11 %
39  www.thaimutualfund.com 8 13 44
40  pinklao-car.com 5 8 8 16.67 %
41  www.kcs-live.kcs.co.th 4 6 7 33.33 %
42  www.start-to-invest.com 3 4 5 25 %
43  www.ic.or.th 2 4 5 99.17 %
44  www.thailife.com 1 2 3 50 %