อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มกราคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.rd.go.th 32,135 64,657 124,225 665.30 %
2  www.glo.or.th 22,123 33,706 39,598 1.03 %
3  www.bot.or.th 20,303 33,701 74,145 9.50 %
4  www.studentloan.or.th 16,053 21,753 44,362 17.14 %
5  www.dla.go.th 11,983 32,144 78,926 29.32 %
6  thailandtourismdirectory.go.th 10,014 11,587 14,964 2.39 %
7  www.royin.go.th 9,541 12,360 13,638 12.75 %
8  www.thaitambon.com 9,068 11,200 29,201 23.69 %
9  www.prd.go.th 7,417 10,140 14,501 4.04 %
10  www.nstda.or.th 6,931 8,642 12,022 39.91 %
11  www.obec.go.th 4,630 6,132 10,442 37.51 %
12  www.moj.go.th 4,062 4,983 8,463 21.29 %
13  www.moe.go.th 3,502 4,162 5,490 6.41 %
14  www.moc.go.th 3,447 5,098 9,077 24.71 %
15  www.redcross.or.th 2,254 2,558 4,118 2753.16 %
16  www.dld.go.th 2,063 4,179 8,768 1.86 %
17  www.tpa.or.th 2,019 2,709 3,968 26.03 %
18  ienergyguru.com 2,000 2,341 2,740 50.04 %
19  www.thailibrary.in.th 1,981 2,243 2,669 19.34 %
20  www.dft.go.th 1,904 4,319 7,832 22.60 %
21  www.admincourt.go.th 1,808 4,385 15,970 11.40 %
22  www.narit.or.th 1,789 2,104 3,535 16.75 %
23  dric.nrct.go.th 1,784 2,186 6,590 18.22 %
24  www4.fisheries.go.th 1,708 2,694 5,791 20.45 %
25  www.tnrr.in.th 1,532 1,775 3,687 9.35 %
26  www.nectec.or.th 1,503 1,687 2,558 94.94 %
27  www.pcd.go.th 1,284 1,580 2,689 91.07 %
28  www.nso.go.th 1,283 3,753 5,615 18.47 %
29  www.culture.go.th 1,075 1,392 3,035 18.13 %
30  www.fpo.go.th 1,064 2,238 4,066 12.86 %
31  www.moi.go.th 1,036 1,269 2,790 36.25 %
32  www.mot.go.th 964 1,781 3,871 39.31 %
33  person.doae.go.th 927 2,489 3,540 10.75 %
34  www.onesqa.or.th 910 1,243 2,669 14.18 %
35  www.opdc.go.th 889 1,263 2,550 35.73 %
36  www.amlo.go.th 888 1,405 3,188 19.19 %
37  www.mtec.or.th 869 1,028 1,530 43.16 %
38  www.thaithesis.org 788 885 1,527 10.21 %
39  www.dgr.go.th 768 1,186 3,012 81.56 %
40  www.onab.go.th 720 894 1,080 37.40 %
41  www.clinictech.most.go.th 684 838 1,777 29.30 %
42  www.nicaonline.com 618 712 1,124 12.36 %
43  www.phtnet.org 603 1,562 1,951 24.07 %
44  www.ops.moc.go.th 603 880 1,040 47.07 %
45  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 558 923 1,033 66.57 %
46  www.qsbg.org 557 801 1,412 36.52 %
47  www.industry.go.th 545 961 1,278 30.70 %
48  www.ldd.go.th 463 2,305 3,786 22.16 %
49  www.tddf.or.th 455 979 1,525 40.00 %
50  www.ffc.or.th 396 458 875 40.43 %
51  www.dede.go.th 370 502 1,372 64.56 %
52  www.nimt.or.th 362 563 1,588 44.22 %
53  www.tistr.or.th 353 807 1,275 30.26 %
54  www.otp.go.th 319 402 874 19.92 %
55  www.doeb.go.th 311 472 642 6.61 %
56  www.thai-explore.net 303 336 609 28.39 %
57  www.trf.or.th 287 328 550 22.13 %
58  www.aimc.or.th 262 298 614 9.17 %
59  www.ocsb.go.th 250 500 830 19.05 %
60  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 202 286 386 81.98 %
61  siweb.dss.go.th 187 253 551 28.97 %
62  www.nfi.or.th 174 344 617 46.22 %
63  www.onep.go.th 170 265 357 39.34 %
64  www.secondary39.go.th 167 325 337 20.14 %
65  www.onec.go.th 155 420 1,019 18.32 %
66  www.sirindhorn.net 146 191 451 117.91 %
67  edoc.redcross.or.th 142 1,741 2,351 19.33 %
68  www.swpark.or.th 142 384 709 56.04 %
69  www.car.go.th 138 259 492 8 %
70  www.doae.go.th 134 759 3,042 5.51 %
71  www.sugarzone.in.th 132 411 682 21.10 %
72  www.psproject.org 132 201 279 140.00 %
73  www.thaiwater.net 124 252 338 32.24 %
74  www.deqp.go.th 122 206 1,060 16.44 %
75  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 115 207 333 29.21 %
76  www.ops.go.th 98 122 141 16.67 %
77  www.most.go.th 85 113 129 51.79 %
78  www.rid.go.th 81 162 219 30.65 %
79  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 71 96 101 73.17 %
80  www.asean2019.go.th 70 89 106 92.24 %
81  www.tei.or.th 69 127 219 23.21 %
82  www.fpri.or.th 64 72 106 30.61 %
83  pvlo-nak.dld.go.th 58 288 339 23.40 %
84  www.senate.go.th 57 195 294 55.12 %
85  www.pwa.co.th 57 79 111 46.15 %
86  www.dip.go.th 56 95 167 6.67 %
87  www.mwa.co.th 54 71 98 63.64 %
88  kanchanapisek.or.th 50 60 130 212.50 %
89  www.nrct.go.th 47 151 214 56.67 %
90  www.queensavang.org 47 53 96 67.86 %
91  www.thaigov.go.th 43 256 510 13.16 %
92  www.m-society.go.th 43 107 182 12.24 %
93  www.ybat.org 38 50 77 15.15 %
94  www.oic.or.th 32 89 119 28.00 %
95  www.horathai.com 28 36 48 33.33 %
96  elib.fda.moph.go.th/library/ 26 39 64 18.18 %
97  thaisafenet.org 24 34 36 26.32 %
98  www.intell.rtaf.mi.th 23 64 156 27.78 %
99  www.mfa.go.th 23 46 49 83.21 %
100  www.parliament.go.th 23 40 58 43.75 %
101  www.sklonline.com 21 26 31 10.53 %
102  dhds.nha.co.th 20 23 73 185.71 %
103  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 17 28 49 13.33 %
104  www.ega.or.th 17 20 23 54.55 %
105  www.labour.go.th 15 47 57 66.67 %
106  www.exim.go.th 15 17 30 66.67 %
107  www.dld.go.th/nutrition/ 13 18 22 44.44 %
108  www.nhc.in.th 12 15 27 33.33 %
109  www.mahadthai.com 12 14 15
110  www.gpo.or.th 10 13 18 150.00 %
111  technology.in.th 7 12 22 40.00 %
112  www.rajanukul.go.th 6 9 14 50.00 %
113  www.khonthai4-0.net 6 8 20 25 %
114  www.prasanya.org 6 8 10 50.00 %
115  www.moac.go.th 6 7 9 20.00 %
116  www.dpiap.org 5 7 9 25.00 %
117  www.ttcexpert.com 5 7 8
118  www.qsbg.or.th 5 6 13
119  speedtest.nectec.or.th 5 6 7 16.67 %
120  www.rtaf.mi.th 4 34 35
121  www.dld.go.th/ict/ 4 4 5 33.33 %
122  www.nia.go.th 3 5 5 25 %
123  local.environnet.in.th 3 4 5 50.00 %
124  www.moradokislam.org 3 4 4 200.00 %
125  www.tisi.go.th 2 27 27 100.00 %
126  www.eppo.go.th 2 4 5
127  www.mof.go.th 2 4 4 100.00 %
128  www.thaisp.org 1 6 18
129  gmap.mhesi.go.th 1 3 7
130  www.sme.go.th 1 1 2
131  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 2
132  www.ubonratchathani.go.th 1 1 2
133  www.thailibrary.org 1 1 1