อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 117,301 177,725 853,007 5.05 %
2  www.kruwandee.com 58,296 89,056 153,308 21.68 %
3  www.rmutphysics.com 20,776 28,700 90,311 10.28 %
4  www.kroobannok.com 19,790 23,827 32,938 18.07 %
5  www.pharmacy.mahidol.ac.th 16,488 19,213 24,297 0.19 %
6  รักครู.com 8,295 9,449 13,285 7.72 %
7  www.attorney285.co.th 4,776 5,502 9,801 12 %
8  www.thaigoodview.com 3,746 4,822 7,842 21.78 %
9  www.chemtrack.org 3,525 4,187 6,983 5.45 %
10  www.perdsorbtoday.com 3,259 6,773 11,372 2.72 %
11  www.tewlek.com 3,212 4,600 5,432 0.59 %
12  seminardd.com 2,590 3,130 5,881 1.07 %
13  www.thaiall.com 2,337 3,130 3,736 11.41 %
14  www.parliament.go.th/library 2,289 2,727 5,879 3.48 %
15  www.dailyenglish.in.th 1,851 2,113 2,493 81.64 %
16  www.dek-eng.com 1,667 1,838 2,251 4.58 %
17  www.entraining.net 1,543 1,817 2,868 2.96 %
18  www.mahidol.ac.th 1,502 2,962 4,813 4.45 %
19  www.thaitrainingzone.com 1,046 1,925 3,259 3.26 %
20  www.tkpark.or.th 1,027 1,462 3,272 6.04 %
21  www.unigang.com 889 1,144 2,065 6.42 %
22  www.9engineer.com 744 1,019 1,172 0.40 %
23  tataya.com 664 943 1,254 6.92 %
24  www.interscholarship.com 508 649 724 21.6 %
25  www.sisaketedu1.go.th 473 1,048 1,113 5.96 %
26  slri.or.th 429 563 1,143 0.46 %
27  edltv.thai.net 357 908 1,325 2.19 %
28  www.biotec.or.th 331 390 767 14.91 %
29  www.lks.ac.th 306 652 674 12.32 %
30  www.thairsc.com 306 403 522 3.38 %
31  www.suanboard.net 275 346 377 38.48 %
32  www.brr.ac.th 242 546 935 27.33 %
33  www.shecu.chula.ac.th 241 332 954 28.06 %
34  www.petburi.go.th 227 366 451 12.94 %
35  www.yesthailand.org 207 369 541 8.95 %
36  www.maitreeav.com 171 185 304 0.58 %
37  www.kruchamp.com 156 203 275 9.3 %
38  www.fast-english.com 150 632 953 8.54 %
39  www.kids.ru.ac.th 149 353 855 0.68 %
40  www.library.rmutt.ac.th 148 188 329 38.59 %
41  www.agri.cmu.ac.th 146 295 557 2.10 %
42  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 143 204 328 98.61 %
43  www.seal2thai.org 121 270 290 41.55 %
44  www.mmtc.ac.th 112 140 151 3.70 %
45  www.qlf.or.th 108 146 179 25 %
46  www.rmutt.ac.th 105 193 275 23.91 %
47  www.lib.ru.ac.th 105 120 181 80.15 %
48  www.postbooksonline.com 93 132 252 41.14 %
49  www.thedeaninter.com 92 121 132 5.75 %
50  esprel.labsafety.nrct.go.th 91 141 1,117 6.19 %
51  www.nu.ac.th 85 110 137 14.14 %
52  www.chaiwbi.com 81 1,207 2,007 8.99 %
53  www.barascientific.com 81 88 120 84.09 %
54  chemsafe.chula.ac.th 75 91 96 20.97 %
55  www.e-abroad.com 67 87 90
56  www.thaiabc.com 65 80 89 29.35 %
57  www.mut.ac.th 62 100 172 3.12 %
58  www.engr.tu.ac.th 61 105 189 19.74 %
59  www.ftawatch.org 61 76 81 7.02 %
60  www.sombunwit.ac.th 60 86 117 53.85 %
61  www.thaitechnics.com 55 79 94 3.51 %
62  thaiio.com 55 70 76 5.77 %
63  www.thesmarttutor.com 48 70 80 2.04 %
64  www.worantex.com 47 53 105 2.08 %
65  www.npc-legal.com 45 66 161 2.27 %
66  www.learn.in.th 39 53 62 22 %
67  www.npc-se.co.th 35 41 75 16.67 %
68  www.clc.ac.th 32 58 98 18.52 %
69  www.pimtranslation.com 32 37 50 6.67 %
70  www.rts.ac.th 26 44 66
71  www.krupunmai.com 26 34 40 25.71 %
72  www.krirk.ac.th 25 44 406 3.85 %
73  www.maipradabonline.com 23 77 81 25.81 %
74  www.spu.ac.th 23 25 42 15.00 %
75  www.grad.mahidol.ac.th 22 56 111 29.03 %
76  www.mcc.cmu.ac.th 21 33 40 4.55 %
77  library.dip.go.th/elib/ 19 30 35 9.52 %
78  www.nation.ac.th 19 28 32 5.56 %
79  www.trainer.in.th 18 22 25
80  www.journallink.or.th 17 35 221 325.00 %
81  anglophonegroup.com 15 30 32 34.78 %
82  www.pg-ram.com 13 38 72
83  www.sarakadee.com 13 26 41 27.78 %
84  www.trainingmpi.com 13 22 31 13.33 %
85  higher.co.th 13 17 54 7.14 %
86  www.readyplan.net 12 24 37 20.00 %
87  www.drboonchai.com 12 22 41 9.09 %
88  www.sahavith.ac.th 11 14 18 15.38 %
89  www.muic.mahidol.ac.th 11 13 28
90  www.jtdic.com 10 18 29 97.86 %
91  www.tonsilp.com 9 14 26 10 %
92  www.riannok.com 8 119 121 20 %
93  www.thaidictionary.in.th 8 25 30 11.11 %
94  www.2ebook.com 8 13 32 57.89 %
95  www.rsu.ac.th 8 13 25 14.29 %
96  www.krumontree.com 8 10 11 33.33 %
97  www.jat-languagecafe.com 7 23 26
98  www.nmm.ac.th 7 17 19
99  www.kpc.ac.th 7 13 14 12.5 %
100  www.anoocha123.com 7 11 16
101  www.green.kmutt.ac.th 6 11 19 14.29 %
102  www.maps-tu.org 6 8 16 33.33 %
103  www.stou.ac.th 6 8 9 45.45 %
104  www.lpru.ac.th 5 13 13 150.00 %
105  www.thaicadet.org 5 6 6 16.67 %
106  www.tgreinstitute.com 4 7 18
107  www.cmmu.mahidol.ac.th 4 5 16
108  www.iedusys.com 3 31 35 25 %
109  www.smartenglish.in.th/index.php 3 17 18 25 %
110  www.grad.psu.ac.th 3 4 6
111  www.jeducation.com 3 3 4 50.00 %
112  www.sukijlaw.com 2 5 11
113  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 2 3 5 100.00 %
114  www.psu.ac.th 2 3 4 100.00 %
115  lexitron.nectec.or.th 2 3 3
116  www.bn.ac.th 1 3 4
117  www.tu-caps.org 1 2 4
118  www.lib.ku.ac.th 1 2 2 88.89 %
119  www.kradandum.com 1 2 2 50 %
120  www.yutt.com 1 2 2 50 %
121  www.ru.ac.th 1 1 2