อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กันยายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 25,165 39,878 80,314 7.05 %
2  www.studentloan.or.th 18,081 25,463 50,138 29.78 %
3  www.royin.go.th 14,611 18,946 21,074 8.11 %
4  www.dla.go.th 11,350 29,297 75,585 2.37 %
5  www.thaitambon.com 10,192 12,162 29,978 0.27 %
6  www.nstda.or.th 6,681 8,349 11,366 11.13 %
7  www.prd.go.th 5,127 6,667 9,664 20.36 %
8  www.obec.go.th 4,272 5,592 9,210 17.18 %
9  www.moac.go.th 3,417 4,022 5,298
10  www.moc.go.th 3,129 5,911 9,133 6.82 %
11  www.tpa.or.th 2,758 3,553 4,758 1.43 %
12  dric.nrct.go.th 2,636 3,269 10,376 0.08 %
13  www.thailibrary.in.th 2,301 2,627 3,149 8.13 %
14  www4.fisheries.go.th 2,178 3,710 8,534 1.76 %
15  www.admincourt.go.th 2,119 5,162 17,392 18.87 %
16  www.tnrr.in.th 2,092 2,681 5,724 0.77 %
17  www.dld.go.th 2,051 3,886 7,957 7.11 %
18  www.redcross.or.th 1,849 2,146 3,955 19.61 %
19  ienergyguru.com 1,654 1,956 2,374 3.78 %
20  www.moi.go.th 1,610 1,891 4,135 28.39 %
21  www.moj.go.th 1,585 2,099 3,988 2.34 %
22  www.nso.go.th 1,420 3,264 5,396 3.92 %
23  www.opdc.go.th 1,249 1,613 2,893 5.02 %
24  www.culture.go.th 1,223 1,621 3,944 12.33 %
25  www.ops.moc.go.th 1,050 1,829 2,011 9.26 %
26  www.amlo.go.th 992 1,905 4,643 144.94 %
27  www.thaithesis.org 962 1,087 1,902 14.66 %
28  www.fpo.go.th 894 1,898 4,134 15.65 %
29  person.doae.go.th 865 2,126 3,048 14.95 %
30  www.nicaonline.com 691 790 1,158 7.25 %
31  www.moe.go.th 660 870 1,165 19.61 %
32  www.deqp.go.th 653 906 2,153 1.8 %
33  www.pcd.go.th 651 851 1,746 22.14 %
34  www.narit.or.th 645 741 1,274 20.11 %
35  www.tddf.or.th 630 1,210 1,796 8.56 %
36  www.thai-explore.net 616 733 1,099 0.82 %
37  www.nectec.or.th 595 733 1,565 7.03 %
38  www.industry.go.th 550 999 1,270 3.85 %
39  www.dgr.go.th 536 1,230 2,180 12.27 %
40  www.qsbg.org 501 678 931 3.28 %
41  www.mtec.or.th 501 599 1,001 31.84 %
42  www.otp.go.th 491 597 1,129 0.20 %
43  www.onesqa.or.th 469 609 1,313 15.34 %
44  www.nimt.or.th 456 660 1,485 11.76 %
45  www.ocsb.go.th 441 821 1,375 4.55 %
46  www.sme.go.th 432 560 1,153 27.52 %
47  www.glo.or.th 409 631 999 10.84 %
48  siweb1.dss.go.th 392 440 852 33.79 %
49  www.tistr.or.th 370 887 1,342 1.37 %
50  www.nanotec.or.th 345 427 743 8.83 %
51  www.sirindhorn.net 303 473 1,224 21.71 %
52  clinictech.ops.go.th 282 520 1,538 97.20 %
53  www.ldd.go.th 275 1,134 2,285 7.09 %
54  www.ffc.or.th 272 321 631 4.23 %
55  www.psproject.org 210 319 440 6.06 %
56  www.onep.go.th 190 282 399 26.07 %
57  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 172 257 321 15.27 %
58  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 165 284 437 8.55 %
59  www.trf.or.th 163 183 275 24.88 %
60  www.secondary39.go.th 162 309 319 13.83 %
61  edoc.redcross.or.th 161 1,730 2,088 1.90 %
62  www.car.go.th 151 297 602 11.7 %
63  www.onec.go.th 149 397 868 17.68 %
64  www.thaiwater.net 144 256 338 6.67 %
65  www.khonthai.com 139 187 212 18.71 %
66  www.nfi.or.th 128 238 370 0.78 %
67  www.doae.go.th 117 325 421 29.09 %
68  www.aimc.or.th 117 132 323 37.43 %
69  www.rid.go.th 113 207 248 32.34 %
70  www.most.go.th 106 131 151 20.3 %
71  www.sugarzone.in.th 100 287 375 20 %
72  www.tei.or.th 88 184 399 4.76 %
73  www.ops.go.th 84 105 121 38.69 %
74  www.m-society.go.th 74 173 234 22.11 %
75  www.senate.go.th 73 197 274 6.41 %
76  pvlo-nak.dld.go.th 61 245 273 1.67 %
77  www.rd.go.th 58 90 100 41.41 %
78  www.dft.go.th 56 246 592 9.68 %
79  www.swpark.or.th 56 110 240 5.66 %
80  www.dip.go.th 54 98 136 12.9 %
81  www.fpri.or.th 54 65 105 6.9 %
82  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 45 61 65 8.16 %
83  www.ybat.org 44 61 100 10.00 %
84  www.mof.go.th 42 54 57 133.33 %
85  www.horathai.com 42 53 75 31.25 %
86  www.nrct.go.th 41 122 167 4.65 %
87  www.oic.or.th 41 99 135 5.13 %
88  kanchanapisek.or.th 41 47 77 26.79 %
89  elib.fda.moph.go.th/library/ 33 45 67 13.16 %
90  www.parliament.go.th 30 43 49 15.38 %
91  www.queensavang.org 30 34 60 6.25 %
92  www.sklonline.com 28 35 38 15.15 %
93  www.mot.go.th 24 497 1,241 97.32 %
94  www.nhc.in.th 22 29 48
95  www.forest.go.th 21 30 45 8.7 %
96  www.prasanya.org 21 27 34 19.23 %
97  www.labour.go.th 19 90 97 5.56 %
98  www.khonthai4-0.net 12 17 71 36.84 %
99  thaisafenet.org 12 16 16 47.83 %
100  dhds.nha.co.th 11 13 35 8.33 %
101  www.mahadthai.com 11 13 14 15.38 %
102  www.dld.go.th/nutrition/ 10 13 17
103  www.dede.go.th 9 39 61 25 %
104  www.phtnet.org 6 448 448 14.29 %
105  www.doeb.go.th 6 30 32 50.00 %
106  www.ttcexpert.com 6 8 10 14.29 %
107  www.rtaf.mi.th 5 31 31
108  www.dpiap.org 5 8 190 25.00 %
109  www.qsbg.or.th 5 6 11 16.67 %
110  speedtest.nectec.or.th 5 6 7 16.67 %
111  www.eppo.go.th 4 6 7 20 %
112  www.ubonratchathani.go.th 3 4 4
113  www.krisdika.go.th 2 6 6 50 %
114  local.environnet.in.th 2 3 3
115  www.gpo.or.th 2 3 3
116  www.nia.go.th 2 3 3
117  www.fpo.go.th/S-I/ 2 2 3 100.00 %
118  www.tisi.go.th 1 4 4
119  www.moradokislam.org 1 2 3 50 %
120  www.dld.go.th/ict/ 1 1 2 50 %