อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 117,612 289,102 1,547,081 14.83 %
2  www.bangkokbank.com 69,129 106,011 179,580 30.25 %
3  www.settrade.com 65,670 159,519 823,553 11.84 %
4  www.eFinanceThai.com 44,198 104,104 246,917 17.22 %
5  www.finnomena.com 40,172 62,457 119,724 35.40 %
6  www.tmbbank.com 27,084 35,838 67,799 25.83 %
7  www.ghbank.co.th 23,338 30,989 84,889 59.60 %
8  www.roojai.com 16,586 18,822 29,112 14.06 %
9  www.wealthmagik.com 16,136 24,504 78,942 20.24 %
10  www.stock2morrow.com 12,087 15,194 28,447 10.58 %
11  businesstoday.co 8,277 9,512 11,612 64.78 %
12  www.setinvestnow.com 6,425 7,678 14,072 3915.62 %
13  www.goldhips.com 6,410 19,196 23,082 1.97 %
14  www.scbs.com 5,168 6,592 12,532 3.02 %
15  www.share2trade.com 4,667 5,260 6,756 26.44 %
16  moneyandbanking.co.th 4,174 5,069 6,082 43.54 %
17  thaigold.info 4,108 10,082 11,231 0.92 %
18  www.tfex.co.th 2,769 4,795 10,681 25.88 %
19  www.taradthong.com 1,887 3,966 5,293 1.26 %
20  www.rvp.co.th 1,346 1,756 2,838 6.83 %
21  www.poems.in.th 1,131 2,283 5,396 17.69 %
22  www.dhipaya.co.th 957 1,353 1,673 34.79 %
23  www.ktb.co.th 464 623 741 38.92 %
24  www.Kawna.com 253 925 4,494 1.56 %
25  www.thailandoption.com 84 94 134
26  www.sctgold.com 73 108 168 1.39 %
27  www.hooninside.com 62 152 155 1.59 %
28  www.refinance.co.th 47 65 78 23.68 %
29  www.stockwave.in.th 41 61 67 86.36 %
30  www.bhunchee.com 41 51 53 32.26 %
31  www.azay.co.th 26 23 43 30.00 %
32  www.silkspan.com 14 15 18 7.69 %
33  www.avaccount.com 12 14 15 20.00 %
34  www.doohoon.com 9 22 25 28.57 %
35  www.bangkokinsurance.com 8 35 115 20 %
36  www.bualuang.co.th 8 11 12 33.33 %
37  www.thaihoon.com 7 10 15
38  www.start-to-invest.com 6 7 8 14.29 %
39  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 2
40  www.ic.or.th 1 1 2