อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มกราคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 30,188 44,805 87,817 10.45 %
2  www.studentloan.or.th 16,424 22,024 48,530 0.02 %
3  www.dla.go.th 10,838 30,747 95,587 6.25 %
4  www.thaitambon.com 9,580 11,395 27,674 5.58 %
5  www.nstda.or.th 8,086 9,458 12,456 52.71 %
6  www.fpo.go.th 6,234 9,574 14,684 171.04 %
7  www.prd.go.th 5,102 6,314 8,244 1.33 %
8  www.obec.go.th 4,139 5,279 8,947 2.99 %
9  www.moc.go.th 3,644 6,548 10,146 25.35 %
10  www.orst.go.th 3,611 4,107 10,836 26.35 %
11  www.tpa.or.th 3,599 4,424 5,681 31.45 %
12  dric.nrct.go.th 2,915 3,583 11,717 23.10 %
13  www.redcross.or.th 2,189 2,522 4,269 18.39 %
14  www4.fisheries.go.th 2,073 3,435 7,624 16.79 %
15  www.thailibrary.in.th 1,889 2,087 2,493 31.18 %
16  www.tnrr.in.th 1,804 2,628 5,608 22.64 %
17  www.admincourt.go.th 1,710 3,789 13,865 2.95 %
18  www.moj.go.th 1,547 2,019 3,650 16.23 %
19  www.culture.go.th 1,478 1,912 3,553 74.70 %
20  www.nso.go.th 1,405 3,130 5,072 24.34 %
21  www.ops.moc.go.th 1,022 1,728 1,880 51.63 %
22  www.onesqa.or.th 1,006 1,468 3,269 74.05 %
23  person.doae.go.th 1,003 2,580 3,711 8.55 %
24  www.moi.go.th 1,000 1,161 2,096 14.29 %
25  www.opdc.go.th 990 1,327 2,329 36.18 %
26  www.dgr.go.th 962 1,993 3,600 69.07 %
27  www.nsf.or.th 910 1,044 1,661 64.86 %
28  www.nicaonline.com 805 938 1,328 35.52 %
29  www.thaithesis.org 716 812 1,520 19.1 %
30  www.moe.go.th 665 858 1,138 18.75 %
31  www.thai-explore.net 655 722 1,019 25.72 %
32  www.industry.go.th 654 1,010 1,256 24.81 %
33  www.narit.or.th 622 920 1,346 8.93 %
34  www.mtec.or.th 592 681 972 45.81 %
35  www.nectec.or.th 565 660 1,397 19.20 %
36  www.nimt.or.th 545 750 1,880 42.67 %
37  www.ocsb.go.th 532 957 1,714 24.88 %
38  www.deqp.go.th 529 683 1,306 37.05 %
39  siweb1.dss.go.th 479 534 935 29.81 %
40  www.tddf.or.th 436 841 1,181 12.66 %
41  www.sme.go.th 428 590 1,233 28.92 %
42  www.onec.go.th 416 674 1,305 181.08 %
43  www.ldd.go.th 380 1,348 2,412 4.04 %
44  www.otp.go.th 376 487 1,057 5.62 %
45  clinictech.ops.go.th 330 472 1,124 4.07 %
46  www.dld.go.th 322 471 848 75.12 %
47  www.tistr.or.th 321 681 1,063 20.22 %
48  www.trf.or.th 296 329 412 44.39 %
49  www.qsbg.org 266 342 668 392.59 %
50  www.ffc.or.th 261 303 507 4.04 %
51  www.sirindhorn.net 223 352 716 42.95 %
52  dhds.nha.co.th 204 242 744 3980.00 %
53  www.aimc.or.th 195 213 351 91.18 %
54  www.secondary39.go.th 194 515 559 33.79 %
55  www.psproject.org 190 297 421 1.55 %
56  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 189 326 481 21.15 %
57  edoc.redcross.or.th 182 1,770 2,295 12.35 %
58  www.ops.go.th 177 227 272 65.42 %
59  www.m-society.go.th 171 230 280 4.91 %
60  www.onep.go.th 163 229 306 42.98 %
61  www.doae.go.th 158 342 478 31.67 %
62  www.sugarzone.in.th 153 434 700 30.77 %
63  www.moac.go.th 152 163 210 44.76 %
64  www.nanotec.or.th 148 173 293 4.23 %
65  www.most.go.th 145 175 209 101.39 %
66  www.nfi.or.th 140 257 436 17.65 %
67  www.tei.or.th 126 245 484 100.00 %
68  www.rid.go.th 120 208 268 22.45 %
69  www.fpri.or.th 71 80 113 33.96 %
70  pvlo-nak.dld.go.th 69 300 340 18.97 %
71  www.nrct.go.th 69 176 328 21.05 %
72  www.senate.go.th 69 132 201 23.21 %
73  www.swpark.or.th 58 104 209 28.89 %
74  www.pcd.go.th 56 67 94 30 %
75  www.queensavang.org 53 60 100 11.67 %
76  www.khonthai4-0.net 52 59 93 116.67 %
77  www.mof.go.th 49 60 62 53.12 %
78  www.oic.or.th 42 95 130 35.48 %
79  www.labour.go.th 37 132 146 48.00 %
80  elib.fda.moph.go.th/library/ 35 47 70 16.67 %
81  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 34 45 48 25.93 %
82  kanchanapisek.or.th 31 42 60 14.81 %
83  www.mahadthai.com 29 36 41 52.63 %
84  www.sklonline.com 29 36 41 45.00 %
85  www.dip.go.th 25 68 100 66.67 %
86  www.horathai.com 24 30 42
87  www.prasanya.org 23 30 42 27.78 %
88  www.ybat.org 22 28 44 40.54 %
89  www.mot.go.th 21 470 1,264 31.25 %
90  www.dede.go.th 16 100 111 45.45 %
91  www.forest.go.th 13 19 23 13.33 %
92  www.dld.go.th/nutrition/ 12 18 23 50.00 %
93  www.parliament.go.th 10 24 40 16.67 %
94  www.amlo.go.th 9 66 80 125.00 %
95  www.ttcexpert.com 7 10 12 75.00 %
96  www.qsbg.or.th 7 9 17 40.00 %
97  www.phtnet.org 6 77 79 20.00 %
98  www.doeb.go.th 5 34 35 25.00 %
99  www.rd.go.th 5 8 8 86.49 %
100  www.ubonratchathani.go.th 5 7 7
101  www.eppo.go.th 4 7 8 20 %
102  www.dpiap.org 4 6 8
103  www.nhc.in.th 4 5 8 33.33 %
104  speedtest.nectec.or.th 4 5 5 33.33 %
105  www.fpo.go.th/S-I/ 4 4 6 100.00 %
106  www.dft.go.th 3 136 373 50.00 %
107  www.tisi.go.th 2 17 17
108  www.nia.go.th 2 4 5 33.33 %
109  www.gpo.or.th 2 3 4 33.33 %
110  www.khonthai.com 2 3 4
111  www.moradokislam.org 2 2 3
112  www.mwa.co.th 1 15 17
113  www.ictcare.or.th 1 1 2
114  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1
115  www.krisdika.go.th 1 1 1