อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 113,433 254,869 1,414,096 12.65 %
2  www.bangkokbank.com 57,979 83,309 134,550 11.48 %
3  www.settrade.com 57,018 127,762 649,718 14.05 %
4  www.eFinanceThai.com 40,154 91,395 214,716 13.73 %
5  www.finnomena.com 37,699 53,207 88,776 8.65 %
6  www.ghbank.co.th 21,889 27,506 76,092 29.46 %
7  www.setinvestnow.com 11,529 13,516 19,712 25.93 %
8  www.stock2morrow.com 10,453 13,076 24,797 11.66 %
9  www.wealthmagik.com 9,639 13,555 39,904 8.93 %
10  www.goldhips.com 5,614 16,464 19,894 4.93 %
11  moneyandbanking.co.th 3,382 4,363 5,408 24.53 %
12  www.scbs.com 3,320 4,119 7,509 12.59 %
13  thaigold.info 3,203 7,424 8,213 6.4 %
14  www.tfex.co.th 3,019 5,203 10,257 22.33 %
15  businesstoday.co 1,486 1,650 1,908 3.94 %
16  www.taradthong.com 1,433 3,027 3,993 5.6 %
17  www.rvp.co.th 1,373 1,683 2,783 11.02 %
18  www.share2trade.com 1,255 1,468 1,987 37.12 %
19  www.poems.in.th 671 1,186 1,377 7.19 %
20  www.stockwave.in.th 202 276 318 16.87 %
21  www.Kawna.com 201 703 2,429 4.74 %
22  www.sctgold.com 119 189 433 2.46 %
23  www.thailandoption.com 44 50 65 6.38 %
24  www.tmbbank.com 28 31 45 12.5 %
25  www.silkspan.com 4 7 11
26  www.thaihoon.com 4 5 6
27  www.start-to-invest.com 4 5 5
28  www.avaccount.com 3 4 5 40 %
29  www.doohoon.com 1 2 2 50 %
30  www.bualuang.co.th 1 1 1 50 %