อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ตุลาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 33,283 47,861 88,474 7.74 %
2  www.studentloan.or.th 14,978 20,129 41,408 20.39 %
3  www.prd.go.th 12,210 14,066 18,105 7.93 %
4  www.dla.go.th 10,380 25,735 63,303 2.51 %
5  www.tnrr.in.th 5,918 8,880 13,987 14 %
6  www.obec.go.th 5,240 6,201 10,176 25.99 %
7  www.orst.go.th 4,560 5,048 8,753 19.48 %
8  www.moc.go.th 4,092 5,203 10,383 12.84 %
9  www.moj.go.th 3,393 3,957 6,050 11.03 %
10  www.redcross.or.th 2,739 3,129 4,890 31.9 %
11  www.nstda.or.th 2,484 2,975 4,467 21.57 %
12  dric.nrct.go.th 2,222 2,683 8,199 12.76 %
13  www.thailibrary.in.th 2,176 2,390 2,857 239.47 %
14  www4.fisheries.go.th 2,173 3,364 7,467 15.08 %
15  www.sme.go.th 1,957 2,717 4,540 21.78 %
16  www.admincourt.go.th 1,835 3,472 8,801 73.93 %
17  www.ops.moc.go.th 1,745 2,412 2,640 3.22 %
18  www.dld.go.th 1,648 3,405 5,086 11.78 %
19  www.nso.go.th 1,094 1,997 3,456 19.68 %
20  www.moi.go.th 1,088 1,222 2,326 9.26 %
21  www.opdc.go.th 1,019 1,261 2,041 0.97 %
22  www.thaithesis.org 985 1,090 1,730 19.66 %
23  www.culture.go.th 984 1,180 2,189 44.15 %
24  person.doae.go.th 821 2,004 3,051 9.28 %
25  www.nicaonline.com 808 943 1,336 10.62 %
26  www.onesqa.or.th 799 1,037 2,657 13.53 %
27  www.thai-explore.net 740 1,114 1,332 8.3 %
28  www.nrct.go.th 678 860 1,557 27.56 %
29  www.dgr.go.th 673 1,417 2,413 29.08 %
30  www.mtec.or.th 666 751 1,035 26.49 %
31  www.moe.go.th 664 940 1,066 15.52 %
32  www.nectec.or.th 641 732 1,261 15.77 %
33  siweb1.dss.go.th 638 699 966 2.89 %
34  www.qsbg.org 593 850 1,385 10.96 %
35  www.ocsb.go.th 577 1,006 1,686 4.34 %
36  www.tistr.or.th 500 960 1,617 11.82 %
37  www.fpo.go.th 473 990 1,644 70.27 %
38  www.nimt.or.th 463 590 1,213 19.76 %
39  www.onec.go.th 459 651 1,178 37.21 %
40  www.ldd.go.th 458 1,062 1,416 27.19 %
41  www.narit.or.th 445 572 711 29.25 %
42  www.nanotec.or.th 417 504 822 17.59 %
43  clinictech.ops.go.th 387 550 1,244 15.5 %
44  www.otp.go.th 364 425 768 3.45 %
45  www.tddf.or.th 287 716 858 15.34 %
46  www.rid.go.th 285 456 538 0.35 %
47  www.doae.go.th 255 607 779 82.14 %
48  www.deqp.go.th 251 456 1,049 17.97 %
49  www.most.go.th 230 281 348 20.14 %
50  www.ffc.or.th 226 257 409 12.74 %
51  www.trf.or.th 186 207 274 18.42 %
52  www.sec-plkutt.go.th 184 287 358 9.8 %
53  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 176 312 482 14.98 %
54  edoc.redcross.or.th 166 1,564 1,893 13.99 %
55  www.sugarzone.in.th 165 462 619 26.99 %
56  www.aimc.or.th 164 180 313 8.89 %
57  www.sirindhorn.net 113 148 315 40.84 %
58  www.tei.or.th 102 178 336 28.17 %
59  www.pcd.go.th 94 104 145 54.15 %
60  www.oic.or.th 62 128 167 10.14 %
61  pvlo-nak.dld.go.th 60 226 255 18.92 %
62  www.m-society.go.th 57 1,614 1,637
63  www.phtnet.org 52 71 91 1200.00 %
64  kanchanapisek.or.th 39 42 166
65  www.industry.go.th 38 51 57 42.42 %
66  www.amlo.go.th 37 272 437
67  www.swpark.or.th 37 65 137 30.19 %
68  www.senate.go.th 32 88 115 3.03 %
69  www.fpri.or.th 32 41 58 36 %
70  www.forest.go.th 31 40 44 8.82 %
71  www.onep.go.th 30 40 53 2900.00 %
72  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 23 31 33 35.29 %
73  www.qsbg.or.th 23 25 43 23.33 %
74  www.queensavang.org 23 25 41 63.49 %
75  www.ops.go.th 19 22 24 9.52 %
76  www.mot.go.th 17 358 828 39.29 %
77  www.prasanya.org 15 21 34 16.67 %
78  elib.fda.moph.go.th/library/ 12 20 39 14.29 %
79  www.sklonline.com 12 16 18 20 %
80  www.dede.go.th 11 38 41
81  www.dld.go.th/nutrition/ 8 12 15 14.29 %
82  www.dpiap.org 8 10 13 60.00 %
83  www.parliament.go.th 7 10 12
84  www.ttcexpert.com 7 9 10 12.5 %
85  www.eppo.go.th 7 9 10
86  www.dft.go.th 6 84 238 14.29 %
87  www.mwa.co.th 4 5 11
88  www.doeb.go.th 3 29 30
89  www.rd.go.th 3 4 5
90  www.ubonratchathani.go.th 3 4 4 40 %
91  www.moac.go.th 2 2 3 100.00 %
92  www.tisi.go.th 1 19 20 50 %
93  www.mfa.go.th 1 2 2
94  www.glo.or.th 1 2 2
95  www.gpo.or.th 1 2 2
96  www.exim.go.th 1 1 2
97  dhds.nha.co.th 1 1 2 75 %
98  www.moradokislam.org 1 1 1 50 %
99  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1