อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 95,524 224,626 1,410,812 9.43 %
2  www.settrade.com 36,261 80,080 429,704 22.24 %
3  www.eFinanceThai.com 31,268 68,278 165,707 6.79 %
4  www.finnomena.com 30,241 40,294 64,076 6.37 %
5  www.ghbank.co.th 19,235 22,798 59,544 3.85 %
6  www.setinvestnow.com 7,901 9,336 12,887 1.97 %
7  www.goldhips.com 6,552 19,679 23,180 3.21 %
8  www.wealthmagik.com 6,475 8,869 24,872 1.05 %
9  www.stock2morrow.com 4,803 6,381 16,385 2.19 %
10  thaigold.info 3,156 7,674 8,450 0.83 %
11  www.scbs.com 2,328 2,913 5,498 45.09 %
12  www.tfex.co.th 2,210 4,008 8,598 4.74 %
13  moneyandbanking.co.th 1,830 2,384 3,533 1.51 %
14  www.taradthong.com 1,705 3,837 5,277 1.55 %
15  www.rvp.co.th 1,362 1,706 2,790 12.47 %
16  www.share2trade.com 1,187 1,401 1,854 11.98 %
17  www.poems.in.th 472 745 811 1.72 %
18  www.Kawna.com 192 683 2,128 7.87 %
19  www.sctgold.com 190 331 805 18.01 %
20  www.stockwave.in.th 147 199 217 27.83 %
21  assurewealth.co.th 10 11 15 76.19 %
22  www.ttbbank.com 7 8 13 36.36 %
23  thailandwealth.com 6 7 9 94.17 %
24  www.avaccount.com 3 4 4 50.00 %
25  www.thaihoon.com 3 4 4
26  www.silkspan.com 2 4 4
27  www.bangkokbank.com 2 3 3
28  www.bualuang.co.th 1 1 1
29  www.kcs-live.kcs.co.th 1 1 1