อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤษภาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 28,010 42,609 83,071 9.66 %
2  www.prd.go.th 26,717 31,693 54,599 25.88 %
3  www.studentloan.or.th 22,389 31,373 67,612 59.14 %
4  www.dla.go.th 10,320 25,320 64,552 28.92 %
5  www.obec.go.th 4,521 5,490 9,697 26.64 %
6  www.orst.go.th 4,013 4,825 5,253 40.56 %
7  www.moc.go.th 3,866 4,415 7,085 29.69 %
8  www4.fisheries.go.th 3,538 5,677 15,915 12.89 %
9  www.nstda.or.th 3,266 4,042 6,083 16.52 %
10  www.apec2022.go.th 2,239 2,742 6,296 6.06 %
11  www.redcross.or.th 1,952 2,263 3,569
12  www.admincourt.go.th 1,730 2,627 11,195 9.29 %
13  www.dld.go.th 1,692 2,060 5,502 22.08 %
14  dric.nrct.go.th 1,465 1,700 4,424 9.85 %
15  www.tnrr.in.th 1,210 2,184 2,806 67.84 %
16  www.nso.go.th 1,039 2,299 3,698 23.99 %
17  www.onesqa.or.th 1,023 1,425 3,133 33.36 %
18  person.doae.go.th 974 2,305 3,308 7.03 %
19  www.sme.go.th 891 1,176 2,073 17.70 %
20  www.opdc.go.th 878 1,178 1,973 33.64 %
21  www.moe.go.th 656 901 1,158 48.08 %
22  www.dgr.go.th 652 1,353 2,186 2.52 %
23  www.onlb.go.th 619 846 2,374
24  www.ops.moc.go.th 596 837 1,881 75.29 %
25  www.nrct.go.th 550 584 1,385 12.02 %
26  www.thaithesis.org 543 593 944 11.27 %
27  www.nectec.or.th 532 631 1,118 14.90 %
28  www.nimt.or.th 530 724 1,836 39.47 %
29  siweb1.dss.go.th 502 555 814 29.72 %
30  www.thai-explore.net 499 1,280 1,408 6.17 %
31  www.qsbg.org 490 720 1,079 18.07 %
32  www.ocsb.go.th 488 926 1,552 5.40 %
33  www.mtec.or.th 470 566 862 20.82 %
34  www.ldd.go.th 465 1,082 1,451 1.48 %
35  www.tistr.or.th 450 300 1,688 15.38 %
36  www.onec.go.th 405 605 1,084 19.12 %
37  clinictech.ops.go.th 391 569 1,479 37.19 %
38  www.deqp.go.th 364 554 1,490 41.63 %
39  www.moj.go.th 322 500 1,410 5.57 %
40  www.nicaonline.com 313 372 560 13.3 %
41  www.culture.go.th 304 409 769 21.60 %
42  www.most.go.th 246 297 371 40.57 %
43  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 197 354 577 23.90 %
44  www.tddf.or.th 196 496 661 43.07 %
45  www.doae.go.th 165 402 491 9.27 %
46  edoc.redcross.or.th 152 1,554 1,852 2.01 %
47  www.ffc.or.th 148 169 281 20 %
48  www.sirindhorn.net 140 179 433 45.95 %
49  www.sugarzone.in.th 98 292 422 5.38 %
50  www.amlo.go.th 83 512 1,017 2.35 %
51  www.onep.go.th 74 117 145 8.82 %
52  www.presscouncil.or.th 70 90 135 27.27 %
53  www.rid.go.th 67 109 146 45.65 %
54  www.oic.or.th 64 127 162 6.67 %
55  www.swpark.or.th 52 100 203 40.54 %
56  www.tei.or.th 48 94 193 22.58 %
57  www.senate.go.th 45 102 135 9.76 %
58  www.otp.go.th 39 64 226 8.33 %
59  www.industry.go.th 39 47 51 2.5 %
60  www.doeb.go.th 35 60 77 1650.00 %
61  www.forest.go.th 35 47 56 52.17 %
62  www.nanotec.or.th 34 44 124 66.67 %
63  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 23 28 29 35.29 %
64  kanchanapisek.or.th 23 24 40 21.05 %
65  www.fpri.or.th 22 31 38 12 %
66  www.queensavang.org 22 25 39 4.35 %
67  www.aimc.or.th 22 24 63 4.35 %
68  www.pcd.go.th 18 20 30 28.57 %
69  www.prasanya.org 15 22 37 6.25 %
70  www.qsbg.or.th 15 21 42 25.00 %
71  www.fpo.go.th 12 225 346 9.09 %
72  www.mot.go.th 11 452 1,031 15.38 %
73  www.sec-plkutt.go.th 11 18 28 90.18 %
74  elib.fda.moph.go.th/library/ 8 18 32
75  www.m-society.go.th 5 12 15
76  www.ttcexpert.com 5 7 9 66.67 %
77  www.trf.or.th 5 6 8 93.9 %
78  www.dpiap.org 5 6 8 25.00 %
79  www.parliament.go.th 4 7 10
80  www.ubonratchathani.go.th 4 5 5
81  www.ops.go.th 4 5 5 300.00 %
82  www.moradokislam.org 4 5 5 33.33 %
83  www.dft.go.th 3 149 603
84  www.dede.go.th 2 4 17
85  www.dld.go.th/nutrition/ 2 3 3
86  www.rd.go.th 1 3 3
87  www.exim.go.th 1 3 3
88  stisearch.net 1 2 10
89  www.eppo.go.th 1 2 2
90  funds.mots.go.th 1 1 3
91  www.gpo.or.th 1 1 1