อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน มิถุนายน 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 91,945 207,215 1,278,444 3.75 %
2  www.settrade.com 33,643 74,159 375,360 7.22 %
3  www.finnomena.com 31,845 42,521 66,841 5.30 %
4  www.eFinanceThai.com 28,778 67,248 164,912 7.96 %
5  www.setinvestnow.com 7,485 8,823 12,216 5.27 %
6  www.goldhips.com 6,492 19,222 22,654 0.92 %
7  www.wealthmagik.com 6,124 8,443 24,736 5.42 %
8  www.stock2morrow.com 4,296 5,869 16,261 10.56 %
9  thaigold.info 2,979 7,275 8,010 5.61 %
10  www.tfex.co.th 2,677 4,849 9,992 21.13 %
11  moneyandbanking.co.th 2,260 2,999 4,364 23.50 %
12  www.taradthong.com 1,655 3,665 5,211 2.93 %
13  www.share2trade.com 1,230 1,415 1,915 3.62 %
14  www.sctgold.com 200 348 795 5.26 %
15  www.stockwave.in.th 86 115 123 41.5 %
16  assurewealth.co.th 33 35 42 230.00 %
17  thailandwealth.com 12 13 25 100.00 %
18  www.thaihoon.com 2 3 4 33.33 %
19  www.kcs-live.kcs.co.th 1 1 2