อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 81,023 172,277 922,825 11.88 %
2  www.finnomena.com 27,821 36,614 56,776 12.64 %
3  www.settrade.com 23,437 48,238 236,883 30.34 %
4  www.eFinanceThai.com 22,274 52,355 130,920 22.6 %
5  www.ghbank.co.th 17,024 6,618 51,892 20.27 %
6  www.goldhips.com 6,441 19,008 22,421 0.79 %
7  www.setinvestnow.com 6,312 7,373 10,285 15.67 %
8  www.wealthmagik.com 4,767 6,504 17,986 22.16 %
9  www.stock2morrow.com 3,492 4,727 12,207 18.72 %
10  thaigold.info 2,951 7,052 7,713 0.94 %
11  moneyandbanking.co.th 2,631 3,357 4,497 16.42 %
12  www.tfex.co.th 1,951 3,832 8,146 27.12 %
13  www.scbs.com 1,610 2,038 3,854 31.43 %
14  www.taradthong.com 1,591 3,443 4,724 3.87 %
15  www.rvp.co.th 1,327 1,644 2,628 6.15 %
16  www.share2trade.com 1,138 1,296 1,732 7.48 %
17  www.poems.in.th 386 600 641 23.41 %
18  www.sctgold.com 199 346 853 0.5 %
19  www.Kawna.com 160 559 1,910 17.53 %
20  www.stockwave.in.th 76 104 112 11.63 %
21  assurewealth.co.th 65 67 78 96.97 %
22  thailandwealth.com 8 9 15 33.33 %
23  www.ttbbank.com 5 6 11
24  www.thaihoon.com 2 2 2
25  www.avaccount.com 1 2 2 50 %
26  www.silkspan.com 1 2 2