อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กรกฎาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 32,477 48,275 87,541 10.95 %
2  www.studentloan.or.th 23,095 31,879 64,975 29.84 %
3  www.prd.go.th 18,868 22,655 46,799 12.32 %
4  www.dla.go.th 8,369 21,312 54,440 24.37 %
5  www.orst.go.th 8,256 10,060 11,009 10.04 %
6  www.obec.go.th 4,504 5,517 9,773 11.18 %
7  www.nstda.or.th 3,637 4,456 6,452 13.32 %
8  www4.fisheries.go.th 3,294 5,098 12,819 17.92 %
9  www.moc.go.th 3,231 3,531 6,194 15.64 %
10  dric.nrct.go.th 2,292 2,711 7,290 34.82 %
11  www.apec2022.go.th 2,219 2,412 3,313 76.09 %
12  www.redcross.or.th 1,931 2,221 3,551 8.4 %
13  www.dld.go.th 1,636 1,089 5,050 13.53 %
14  www.admincourt.go.th 1,488 2,878 11,604 39.07 %
15  www.sme.go.th 1,043 1,336 2,310 6.88 %
16  www.nso.go.th 977 2,126 3,385 7.66 %
17  www.ops.moc.go.th 976 1,247 2,145 4.39 %
18  www.moj.go.th 841 1,151 2,647 5.92 %
19  www.qsbg.org 803 1,078 1,702 7.35 %
20  person.doae.go.th 773 1,734 2,531 20.72 %
21  www.thai-explore.net 767 1,248 1,409 12.79 %
22  www.nrct.go.th 765 725 1,790 7.72 %
23  www.thaithesis.org 752 825 1,381 11.74 %
24  www.nimt.or.th 732 932 1,934 3.39 %
25  siweb1.dss.go.th 727 791 1,074 2.39 %
26  www.nectec.or.th 694 815 1,314 13.14 %
27  www.opdc.go.th 644 814 1,373 22.78 %
28  www.onesqa.or.th 617 829 1,841 25.66 %
29  clinictech.ops.go.th 605 807 1,644 6.14 %
30  www.dgr.go.th 593 1,236 1,974 12.67 %
31  www.nicaonline.com 528 597 769 9.54 %
32  www.mtec.or.th 524 602 841 7.82 %
33  www.moe.go.th 503 683 878 31.19 %
34  www.ocsb.go.th 479 850 1,551 3.04 %
35  www.ldd.go.th 468 1,007 1,320 9.48 %
36  www.culture.go.th 443 569 997 3.9 %
37  www.tistr.or.th 411 268 1,568 18.13 %
38  www.most.go.th 401 491 564 1.96 %
39  www.onec.go.th 336 544 1,092 45.54 %
40  www.deqp.go.th 287 451 1,148 24.87 %
41  www.tddf.or.th 278 446 659 6.4 %
42  www.sirindhorn.net 220 282 768 7.17 %
43  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 202 338 492 10.62 %
44  edoc.redcross.or.th 140 1,387 1,637 17.65 %
45  www.doae.go.th 115 268 314 33.14 %
46  www.onlb.go.th 114 172 431 77.56 %
47  www.presscouncil.or.th 111 131 179 7.77 %
48  www.rid.go.th 110 209 2,207 71.88 %
49  www.sugarzone.in.th 88 250 345 19.27 %
50  www.industry.go.th 80 95 102 17.65 %
51  www.amlo.go.th 75 458 844 17.58 %
52  www.onep.go.th 74 117 146 14.94 %
53  www.oic.or.th 58 117 154 12.12 %
54  www.forest.go.th 55 70 77 14.06 %
55  www.senate.go.th 53 101 132 3.64 %
56  www.swpark.or.th 51 98 225 22.73 %
57  www.otp.go.th 37 62 227 17.78 %
58  www.fpri.or.th 32 44 54 10.34 %
59  www.queensavang.org 32 35 54 5.88 %
60  www.qsbg.or.th 27 31 71 17.39 %
61  kanchanapisek.or.th 23 35 60 11.54 %
62  www.aimc.or.th 19 22 70 5 %
63  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 16 21 21 33.33 %
64  www.pcd.go.th 15 17 30
65  www.prasanya.org 12 19 35
66  www.mot.go.th 11 380 883
67  www.fpo.go.th 9 205 303 18.18 %
68  elib.fda.moph.go.th/library/ 9 18 30 10 %
69  www.m-society.go.th 6 10 11 20.00 %
70  www.ttcexpert.com 5 7 9 25.00 %
71  www.trf.or.th 5 7 9 16.67 %
72  www.doeb.go.th 4 28 30 60 %
73  www.parliament.go.th 4 7 7 20 %
74  www.dpiap.org 4 6 7
75  www.eppo.go.th 4 5 6 100.00 %
76  www.ubonratchathani.go.th 4 5 5 33.33 %
77  www.ops.go.th 3 4 5 25 %
78  www.sec-plkutt.go.th 2 8 10
79  www.dld.go.th/nutrition/ 2 3 3
80  www.dede.go.th 1 3 8 50 %
81  www.rd.go.th 1 3 3 50 %
82  www.exim.go.th 1 2 2
83  www.moradokislam.org 1 1 1