อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน สิงหาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 101,210 233,458 1,265,878 24.92 %
2  www.finnomena.com 29,460 39,256 60,405 5.89 %
3  www.settrade.com 29,364 63,767 341,485 25.29 %
4  www.eFinanceThai.com 27,179 65,987 169,830 22.02 %
5  www.setinvestnow.com 7,261 8,544 11,942 15.03 %
6  www.goldhips.com 6,350 18,530 21,723 1.41 %
7  www.wealthmagik.com 5,481 7,541 20,415 14.98 %
8  thaigold.info 2,824 6,620 7,166 4.3 %
9  moneyandbanking.co.th 2,788 3,616 4,868 5.97 %
10  www.stock2morrow.com 2,429 3,357 6,772 30.44 %
11  www.tfex.co.th 2,156 4,281 9,229 10.51 %
12  www.taradthong.com 1,503 3,258 4,262 5.53 %
13  www.share2trade.com 1,471 1,690 2,218 29.26 %
14  www.sctgold.com 198 349 827 0.5 %
15  www.stockwave.in.th 126 182 204 65.79 %
16  assurewealth.co.th 24 26 41 63.08 %
17  thailandwealth.com 13 14 26 62.50 %
18  www.thaihoon.com 2 2 2