อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 84,136 174,634 858,209 17.96 %
2  www.settrade.com 23,271 46,554 228,119 15.28 %
3  www.ghbank.co.th 22,679 10,017 80,202 26.95 %
4  www.eFinanceThai.com 21,371 47,855 116,699 24.91 %
5  www.setinvestnow.com 11,490 13,189 16,932 0.67 %
6  www.goldhips.com 5,212 14,279 16,437 11.15 %
7  www.rvp.co.th 2,962 3,439 4,762 8.01 %
8  moneyandbanking.co.th 2,547 3,211 4,063 36.96 %
9  thaigold.info 2,235 4,944 5,339 8.59 %
10  www.tfex.co.th 2,020 3,417 8,760 42.27 %
11  www.share2trade.com 1,611 1,816 2,540 31.04 %
12  www.scbs.com 1,453 1,747 2,905 13.77 %
13  www.stock2morrow.com 1,383 1,996 3,728 19.87 %
14  www.taradthong.com 1,322 2,682 3,481 6.64 %
15  www.wealthmagik.com 932 1,356 6,027 22.91 %
16  www.sctgold.com 195 334 797 5.34 %
17  www.stockwave.in.th 57 80 97 49.11 %
18  www.poems.in.th 49 68 87 73.94 %
19  bitcointhailand.org 6 8 18
20  thailandwealth.com 5 6 7 25.00 %
21  www.Kawna.com 3 4 5 97.96 %
22  www.ttbbank.com 2 3 4
23  www.avaccount.com 1 2 2 50 %
24  www.thaihoon.com 1 1 1
25  www.silkspan.com 1 1 1