อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 33,339 47,973 88,080 2.95 %
2  www.prd.go.th 25,873 31,008 43,956 15.28 %
3  www.orst.go.th 8,931 10,072 13,640 13 %
4  www.studentloan.or.th 8,359 10,844 21,401 21.53 %
5  www.dla.go.th 6,118 22,007 40,647 0.44 %
6  www.obec.go.th 4,679 5,552 8,925 9.78 %
7  www.moj.go.th 4,665 5,290 7,242 17.94 %
8  www4.fisheries.go.th 3,596 5,753 14,905 5.52 %
9  www.nstda.or.th 2,997 3,617 5,151 19.02 %
10  dric.nrct.go.th 2,652 3,094 7,702 13.81 %
11  www.dld.go.th 2,193 1,696 6,699 2.81 %
12  www.moc.go.th 1,875 2,249 3,994 62.90 %
13  www.redcross.or.th 1,666 1,902 2,864 29.26 %
14  www.admincourt.go.th 1,389 2,759 8,793 22.01 %
15  www.apec2022.go.th 1,113 1,335 2,082 90.27 %
16  person.doae.go.th 1,076 2,569 3,664 0.65 %
17  www.nectec.or.th 999 1,161 1,690 11.83 %
18  www.opdc.go.th 843 1,158 2,000 18.39 %
19  www.ops.moc.go.th 806 1,108 2,147 31.52 %
20  www.sme.go.th 703 939 1,726 24.65 %
21  www.thai-explore.net 682 883 1,049 17.13 %
22  siweb1.dss.go.th 624 688 953 14.52 %
23  www.nimt.or.th 578 740 1,520 19.72 %
24  www.nicaonline.com 577 712 780 9.13 %
25  www.dgr.go.th 547 1,196 1,897 15.85 %
26  www.ldd.go.th 542 1,118 1,555 2.07 %
27  www.moi.go.th 522 656 1,261 14.47 %
28  www.thaithesis.org 511 558 935 19.91 %
29  www.ocsb.go.th 506 883 1,488 8.5 %
30  www.nrct.go.th 504 482 1,217 23.29 %
31  www.culture.go.th 495 655 1,115 18.18 %
32  clinictech.ops.go.th 489 605 1,134 14.51 %
33  www.qsbg.org 439 592 834 1.79 %
34  www.tistr.or.th 419 247 1,624 7.71 %
35  www.deqp.go.th 407 572 1,300 13.95 %
36  www.tddf.or.th 387 613 802 4.91 %
37  www.mtec.or.th 350 435 611 15.05 %
38  www.most.go.th 299 354 396 18.97 %
39  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 199 347 509 17.08 %
40  www.doae.go.th 173 382 438 19.16 %
41  www.presscouncil.or.th 170 191 245 41.67 %
42  www.amlo.go.th 162 371 679 6.9 %
43  www.doeb.go.th 150 241 371 16.2 %
44  www.nso.go.th 126 658 1,026 85.73 %
45  www.sugarzone.in.th 104 331 515 9.47 %
46  www.onec.go.th 100 294 685 28.57 %
47  www.onep.go.th 96 145 181 10.28 %
48  www.onlb.go.th 85 126 318 26.09 %
49  www.otp.go.th 66 96 301 4.76 %
50  www.queensavang.org 64 70 107 82.86 %
51  www.sirindhorn.net 56 71 183 61.64 %
52  www.rid.go.th 51 79 94 34.62 %
53  www.oic.or.th 47 119 155 18.97 %
54  www.forest.go.th 44 57 63
55  kanchanapisek.or.th 32 35 66 6.67 %
56  www.qsbg.or.th 26 28 51 3.7 %
57  www.khonthai.com 23 32 37 20.69 %
58  www.fpri.or.th 19 27 33 17.39 %
59  www.aimc.or.th 17 19 43
60  www.ops.go.th 16 20 24 14.29 %
61  www.mot.go.th 11 262 556
62  www.fpo.go.th 8 216 330 33.33 %
63  elib.fda.moph.go.th/library/ 8 19 39 11.11 %
64  www.m-society.go.th 7 300 304 12.5 %
65  www.moe.go.th 7 12 24 46.15 %
66  www.prasanya.org 7 12 21 30 %
67  www.eppo.go.th 6 8 8 50.00 %
68  www.ttcexpert.com 5 7 12 16.67 %
69  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 4 6 6 42.86 %
70  www.dpiap.org 3 5 10 40 %
71  www.dede.go.th 3 5 7
72  www.parliament.go.th 3 4 5 40 %
73  www.sec-plkutt.go.th 2 5 6
74  www.moradokislam.org 2 4 5 100.00 %
75  conflictmapping-th.com 2 2 3 33.33 %
76  www.dld.go.th/nutrition/ 1 2 2 66.67 %
77  www.onesqa.or.th 1 2 2 50 %
78  edoc.redcross.or.th 1 1 1 50 %