อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2023
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 103,019 233,978 961,646 6.84 %
2  www.settrade.com 28,762 59,783 270,466 8.22 %
3  www.eFinanceThai.com 28,030 63,383 159,106 8.74 %
4  www.ghbank.co.th 26,486 11,084 84,560 10.06 %
5  www.setinvestnow.com 7,443 8,766 11,754 2.19 %
6  www.goldhips.com 5,535 15,762 18,382 4.75 %
7  moneyandbanking.co.th 2,916 3,972 5,226 24.83 %
8  www.rvp.co.th 2,528 2,983 4,280 21.56 %
9  thaigold.info 2,259 5,101 5,546 1.89 %
10  www.tfex.co.th 2,251 4,191 10,470 8.76 %
11  www.scbs.com 1,461 1,753 2,884 17.04 %
12  www.taradthong.com 1,376 2,898 3,794 2.46 %
13  www.wealthmagik.com 757 1,044 4,047 19.38 %
14  www.sctgold.com 99 183 461 46.2 %
15  www.stockwave.in.th 67 99 119 12.99 %
16  www.poems.in.th 60 84 112
17  thailandwealth.com 17 18 24 88.89 %
18  www.avaccount.com 8 10 11 60.00 %
19  bitcointhailand.org 7 8 11 40.00 %
20  www.Kawna.com 4 4 7 33.33 %
21  www.ttbbank.com 3 3 5
22  assetallocation.kasikornasset.com 1 1 2
23  www.thaihoon.com 1 1 2