อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2023
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.prd.go.th 36,653 46,468 61,862 10.54 %
2  www.bot.or.th 27,147 43,187 86,693 7.12 %
3  www.orst.go.th 10,726 12,198 16,226 5.70 %
4  www.studentloan.or.th 8,861 11,481 23,937 5.61 %
5  www.dla.go.th 7,730 26,403 53,650 39.73 %
6  www.moj.go.th 7,209 8,390 11,551 17.60 %
7  www.obec.go.th 5,375 6,395 10,281 8.72 %
8  www4.fisheries.go.th 4,825 7,379 18,014 12.13 %
9  www.nstda.or.th 4,003 4,873 6,915 23.32 %
10  dric.nrct.go.th 3,982 4,662 11,168 15.92 %
11  www.moc.go.th 2,923 3,410 5,709 43.07 %
12  www.redcross.or.th 2,163 2,507 3,960 4.21 %
13  www.dld.go.th 2,132 1,873 7,774 25.61 %
14  www.admincourt.go.th 1,743 4,182 12,053 18.74 %
15  www.opdc.go.th 1,469 2,036 3,256 15.40 %
16  www.nectec.or.th 1,328 1,573 2,304 14.19 %
17  www.thai-explore.net 949 1,197 1,356 15.45 %
18  person.doae.go.th 918 2,150 3,207 16.47 %
19  www.dgr.go.th 880 1,795 2,815 13.84 %
20  www.nso.go.th 875 2,056 3,457 37.36 %
21  www.sme.go.th 835 1,097 1,956 6.78 %
22  siweb1.dss.go.th 794 868 1,169 7.57 %
23  www.thaithesis.org 707 773 1,199 19.22 %
24  www.ocsb.go.th 587 1,072 1,801 0.51 %
25  www.ldd.go.th 586 1,271 1,729 7.13 %
26  www.nimt.or.th 586 824 2,274
27  www.ops.moc.go.th 567 862 1,931 12.72 %
28  www.qsbg.org 557 652 976 20.04 %
29  www.nrct.go.th 499 415 1,227 9.6 %
30  www.deqp.go.th 474 695 1,602 48.59 %
31  www.most.go.th 464 556 613 8.41 %
32  www.mtec.or.th 449 553 796 15.42 %
33  www.tddf.or.th 381 498 802 14.96 %
34  www.tistr.or.th 371 301 1,752 2.62 %
35  www.moi.go.th 341 436 906 13.45 %
36  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 327 548 806 24.81 %
37  www.culture.go.th 308 470 1,034 35.7 %
38  www.apec2022.go.th 245 289 419 57.83 %
39  www.otp.go.th 225 284 649 87.50 %
40  www.sirindhorn.net 179 217 587 115.66 %
41  www.doeb.go.th 178 288 439 1.14 %
42  www.onlb.go.th 160 231 556 42.86 %
43  www.onep.go.th 159 251 315 16.91 %
44  www.doae.go.th 144 346 400 10.56 %
45  www.presscouncil.or.th 141 160 222 14.63 %
46  www.onec.go.th 122 350 736 1.67 %
47  www.sugarzone.in.th 121 368 553 10.00 %
48  www.amlo.go.th 119 266 443 28.74 %
49  clinictech.ops.go.th 116 150 384 80.67 %
50  www.oic.or.th 55 134 172 7.84 %
51  www.queensavang.org 54 61 100 17.39 %
52  www.rid.go.th 50 86 106 35.06 %
53  www.forest.go.th 39 51 59 18.18 %
54  www.ops.go.th 30 35 36 36.36 %
55  www.qsbg.or.th 30 33 56 3.45 %
56  www.khonthai.com 28 38 42 16.67 %
57  kanchanapisek.or.th 27 28 37 6.9 %
58  www.fpri.or.th 26 39 50 13.04 %
59  www.mot.go.th 14 319 684 7.69 %
60  www.aimc.or.th 12 14 39 7.69 %
61  www.fpo.go.th 11 272 424 10.00 %
62  www.prasanya.org 11 16 24 10.00 %
63  www.m-society.go.th 10 84 87 25.00 %
64  elib.fda.moph.go.th/library/ 10 25 46
65  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 10 12 12 11.11 %
66  www.dpiap.org 6 8 11 50.00 %
67  www.eppo.go.th 4 7 8 20 %
68  www.parliament.go.th 4 5 7
69  www.ttcexpert.com 4 5 6 20 %
70  www.sec-plkutt.go.th 3 8 8 50.00 %
71  www.moradokislam.org 3 4 5 25 %
72  www.moe.go.th 3 4 5 40 %
73  www.dld.go.th/nutrition/ 3 4 4
74  conflictmapping-th.com 2 3 4
75  www.pcd.go.th 1 18 25
76  www.dede.go.th 1 1 6 50 %