อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2024
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 87,159 132,891 1,448,363 20.79 %
2  www.kruwandee.com 24,653 30,718 49,908 3.75 %
3  www.kroobannok.com 18,125 20,449 26,733 6.38 %
4  www.library.parliament.go.th 7,528 13,505 15,460 2.27 %
5  www.pharmacy.mahidol.ac.th 5,604 6,175 7,764 6.82 %
6  rukkroo.com 4,463 5,076 6,333 13.74 %
7  www.tkpark.or.th 4,442 6,210 28,920 1.16 %
8  www.chemtrack.org 2,541 3,028 5,579 16.66 %
9  www.entraining.net 1,670 2,122 4,726 12.34 %
10  seminardd.com 1,444 1,644 2,708 21.95 %
11  www.brr.ac.th 1,439 3,507 4,667 107.95 %
12  www.kids.ru.ac.th 606 822 1,270 4.66 %
13  www.npc-se.co.th 586 747 1,656 6.84 %
14  www.jtdic.com 574 3,251 8,312 2.21 %
15  www.perdsorbtoday.com 550 823 1,053 14.35 %
16  www.sisaketedu1.go.th 517 972 1,011 6.38 %
17  www.9engineer.com 512 628 690 17.42 %
18  slri.or.th 362 510 1,050 4.74 %
19  esprel.labsafety.nrct.go.th 354 420 666 3.21 %
20  www.shecu.chula.ac.th 312 398 875 2.97 %
21  www.thaiall.com 286 354 449 39.15 %
22  www.e-abroad.com 270 309 314 12.9 %
23  www.nmm.ac.th 262 599 762 40.86 %
24  www.interscholarship.com 176 216 237 26.05 %
25  www.thaitrainingzone.com 137 146 164 27.13 %
26  www.mut.ac.th 114 195 332 20.00 %
27  www.mahidol.ac.th 103 176 301 1.98 %
28  www.suanboard.net 101 119 136 11.4 %
29  www.worantex.com 99 107 136 3.88 %
30  www.thaigoodview.com 96 108 135 18.64 %
31  higher.co.th 85 117 452 54.05 %
32  www.dek-eng.com 77 85 102 11.59 %
33  www.rmutt.ac.th 64 100 125 12.28 %
34  www.fast-english.com 43 49 70 8.51 %
35  www.thaiabc.com 40 48 50 5.26 %
36  www.sombunwit.ac.th 26 33 39 85.71 %
37  www.engr.tu.ac.th 18 23 24 50.00 %
38  www.thaitechnics.com 17 19 19 30.77 %
39  www.tutorphon-ram.com 15 17 23 15.38 %
40  www.grad.mahidol.ac.th 8 13 20 14.29 %
41  www.maitreeav.com 8 9 17
42  www.thaicadet.org 7 8 8 22.22 %
43  www.drboonchai.com 4 7 29 20 %
44  www.mmtc.ac.th 4 6 6 20 %
45  www.rsu.ac.th 3 6 11
46  www.clc.ac.th 3 5 8
47  www.petburi.go.th 3 4 6 200.00 %
48  www.tgreinstitute.com 3 4 4 50.00 %
49  www.riannok.com 3 4 4 50.00 %
50  green.kmutt.ac.th 2 6 6
51  www.maps-tu.org 2 4 6
52  www.lib.ru.ac.th 2 3 4 33.33 %
53  www.smartenglish.in.th/index.php 2 3 3
54  www.sarakadee.com 1 2 4
55  www.tewlek.com 1 2 2 50 %
56  tataya.com 1 2 2
57  www.kradandum.com 1 1 1
58  www.yesthailand.org 1 1 1