อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มีนาคม 2024
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.prd.go.th 27,461 42,603 330,775 10.77 %
2  www.bot.or.th 19,165 31,953 57,217 0.15 %
3  www.studentloan.or.th 17,994 23,212 52,126 20.68 %
4  www.orst.go.th 8,693 9,749 12,780 19.1 %
5  www.obec.go.th 5,631 6,860 11,379 5.91 %
6  www.moj.go.th 4,029 4,675 6,390 14.4 %
7  www4.fisheries.go.th 3,934 6,625 17,315 10.61 %
8  www.pcd.go.th 3,321 4,048 8,391 7.7 %
9  www.nstda.or.th 3,196 4,286 6,141 8.92 %
10  dric.nrct.go.th 2,525 2,936 7,178 6.38 %
11  www.admincourt.go.th 2,096 4,500 13,330 23.08 %
12  www.dld.go.th 1,603 1,564 5,838 8.08 %
13  www.moc.go.th 1,356 1,767 3,421 6.61 %
14  www.amlo.go.th 1,093 4,995 10,492 8.86 %
15  www.opdc.go.th 933 1,247 2,175 28.78 %
16  www.onesqa.or.th 929 1,213 2,875 57.19 %
17  www.ldd.go.th 921 2,554 9,936 75.95 %
18  www.tistr.or.th 910 1,472 2,586 20.32 %
19  www.nectec.or.th 881 1,012 1,564 15.77 %
20  www.ops.moc.go.th 865 1,201 2,244 5.05 %
21  www.moi.go.th 644 759 1,346 28.12 %
22  www.thaithesis.org 570 624 978 11.49 %
23  www.nimt.or.th 470 714 2,086 1.05 %
24  www.dcce.go.th 427 639 1,688 17.63 %
25  www.onlb.go.th 381 485 797 8.85 %
26  tpso.go.th 366 497 1,055 39.16 %
27  www.mot.go.th 357 913 2,067 1.65 %
28  clinictech.ops.go.th 317 419 1,277 16.12 %
29  www.redcross.or.th 275 310 468 27400.00 %
30  www.otp.go.th 261 323 669 5.43 %
31  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 236 424 672 11.94 %
32  www.qsbg.org 211 261 410 20.57 %
33  www.presscouncil.or.th 211 246 337 2.93 %
34  www.dla.go.th 152 367 419 3.18 %
35  www.culture.go.th 152 194 370 48.65 %
36  www.doae.go.th 151 310 364 17.03 %
37  siweb1.dss.go.th 142 154 193 2.74 %
38  www.nrct.go.th 140 188 386 79.32 %
39  www.onep.go.th 126 181 230 10.64 %
40  www.onec.go.th 119 193 517 23.23 %
41  www.tddf.or.th 118 166 261 28.92 %
42  www.most.go.th 110 139 162 32.1 %
43  www.sugarzone.in.th 108 302 443 10 %
44  www.sirindhorn.net 100 120 324 29.08 %
45  www.aimc.or.th 66 71 101 407.69 %
46  www.rid.go.th 44 77 100 18.52 %
47  www.nso.go.th 41 60 109 19.61 %
48  www.queensavang.org 32 36 57 71.93 %
49  www.khonthai.com 21 31 35 16.67 %
50  www.qsbg.or.th 20 23 54 17.65 %
51  www.forest.go.th 14 19 21 51.72 %
52  kanchanapisek.or.th 14 16 47 26.32 %
53  www.sme.go.th 11 14 32 85.9 %
54  www.dgr.go.th 9 14 22 50.00 %
55  www.fpo.go.th 5 36 42 16.67 %
56  www.m-society.go.th 4 6 8 33.33 %
57  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 4 6 6 20 %
58  www.sec-plkutt.go.th 3 13 14
59  www.ttcexpert.com 3 4 5 25 %
60  www.moradokislam.org 3 3 3 200.00 %
61  www.parliament.go.th 2 3 3
62  www.dpiap.org 2 2 3 33.33 %
63  conflictmapping-th.com 2 2 2 33.33 %
64  www.sac.or.th 1 2 2 66.67 %
65  www.exim.go.th 1 1 2