อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ดนตรีไทย, เพลงไทยเดิม | ประเพณี และวัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ | พิพิธภัณฑ์ | ศาสนา | ศิลปะ และวัฒนธรรมทั่วไป | ศิลปะการแสดง | หนังสือและวรรณกรรม | การถ่ายภาพและภาพถ่าย | พระเครื่อง | เกี่ยวกับงานศพ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ศิลปะ-วัฒนธรรม : ศาสนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.palungjit.com 30,082 46,700 153,796 40.99 %
2  www.dmc.tv 10,599 14,905 37,181 9.66 %
3  www.dhammajak.net 8,746 14,289 28,131 15.37 %
4  www.dhammathai.org 7,714 13,671 28,832 16.72 %
5  www.fungdham.com 6,850 16,170 38,974 4.62 %
6  www.kalyanamitra.org 3,431 6,664 15,004 3.37 %
7  www.dharma-gateway.com 2,766 3,972 6,117 3.92 %
8  www.dhammakid.com 1,998 2,230 2,995 5.16 %
9  www.mindcyber.com 1,703 2,864 6,874 0.12 %
10  www.dhammahome.com 1,684 3,044 7,022 3.76 %
11  www.islammore.com 1,400 1,724 3,011 0.29 %
12  www.nkgen.com 1,249 1,932 2,821 16.73 %
13  larndham.net 1,136 1,319 1,344 43.98 %
14  www.watpa.com 889 1,133 1,172 6.72 %
15  www.dou.us 779 1,078 5,210 13.15 %
16  www.luangta.com 669 1,270 2,628 55.75 %
17  www.sangkapan.com 471 851 2,269 33.05 %
18  www.kondee.com 417 600 1,191 1.42 %
19  www.praruttanatri.com 303 598 1,518 5.21 %
20  www.abhidhamonline.org 297 409 580 1 %
21  picasupa.blogspot.com 278 454 867 4.12 %
22  www.watsangkaew.com 210 318 1,050 2.78 %
23  www.watpho.com 206 359 718 44.62 %
24  www.watsomanas.com 161 261 448 13.9 %
25  www.cicot.or.th 122 145 562 20.79 %
26  www.buddha4u.org 120 162 222 51.02 %
27  www.doisaengdham.com 118 152 199 3.51 %
28  luangpor.com 109 163 191 48.34 %
29  waluka.com 78 110 152 2.63 %
30  www.dhammasavana.or.th 77 103 139 50.64 %
31  www.aia.or.th 68 87 98 23.64 %
32  www.luangpumun.org 59 89 117 47.32 %
33  www.mychristiansong.com 58 107 196 3.33 %
34  www.kanlayano.org 39 52 167 11.43 %
35  www.samrongplan.com 23 30 41 20.69 %
36  www.somprasong4.org 16 22 40
37  www.watmuangsart.com 9 14 26
38  www.dumrong.com 5 6 7 70.59 %
39  www.dhammamongkol.com 4 7 7 97.56 %
40  www.muslimcampus.com 2 4 13 66.67 %
41  www.watchanghai.com 2 3 9 96.88 %