อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.settrade.com 65,929 186,032 1,120,290 0.01 %
2  www.kasikornbank.com 46,214 76,270 128,588 1.11 %
3  www.set.or.th 35,150 87,599 486,311 4.06 %
4  www.ktb.co.th 24,605 50,710 109,204 2.13 %
5  www.scb.co.th 17,204 26,204 74,899 0.24 %
6  www.bangkokbank.com 16,953 29,926 38,860 2.91 %
7  www.goldhips.com 16,313 33,301 49,582 16.23 %
8  www.stock2morrow.com 11,528 24,371 80,000 12.70 %
9  thaigold.info 10,955 24,897 66,073 17.48 %
10  www.doohoon.com 9,166 17,376 39,096 4.55 %
11  www.eFinanceThai.com 8,444 24,626 70,156 0.75 %
12  www.kasikornasset.com 8,279 14,233 28,960 16.61 %
13  www.tmbbank.com 6,125 8,542 26,751 5.22 %
14  www.bualuang.co.th 5,586 11,176 17,839 7.22 %
15  www.namchiang.com 4,941 10,593 11,993 10.56 %
16  www.aeon.co.th 4,093 7,536 19,050 52.33 %
17  ktc.co.th 4,063 5,647 22,746 0.27 %
18  www.efinancethai.net 3,813 9,121 28,380 0.50 %
19  www.silkspan.com 3,619 4,481 10,520 9.5 %
20  www.avaccount.com 3,561 4,307 9,771 8.67 %
21  www.tsi-thailand.org 3,427 5,115 15,647 12.43 %
22  www.kgieworld.co.th 3,370 6,813 14,942 2.25 %
23  www.kasikornsecurities.com 3,086 4,811 6,306 8.36 %
24  www.uob.co.th 2,640 4,355 10,296 26.3 %
25  www.scbam.com 2,603 5,349 9,056 48.24 %
26  www.creditonhand.com 2,441 2,876 6,519 65.60 %
27  www.thunhoon.com 2,415 3,957 4,437 0.12 %
28  www.tfex.co.th 2,287 3,551 8,357 9.28 %
29  www.fizones.com 1,966 4,217 7,192 16.40 %
30  www.thailife.com 1,929 2,922 10,316 1.13 %
31  www.ays.co.th 1,808 3,090 3,366 5.42 %
32  www.afet.or.th 1,654 4,040 22,662 2.42 %
33  www.suretax-accounting.com 1,598 1,794 3,199 9.41 %
34  www.hoonyai.com 1,207 2,487 7,228 10.99 %
35  kelive.kimeng.co.th 1,203 1,671 4,007 3.00 %
36  www.creditsiam.com 1,119 1,320 5,145 12.1 %
37  www.ghbank.co.th 950 1,131 3,096 18.17 %
38  www.taradthong.com 875 1,461 2,420 17.77 %
39  www.bangkokinsurance.com 866 1,182 5,072 6.26 %
40  www.thanachartsec.co.th 830 1,343 2,618 2.35 %
41  www.krungthai-axa.co.th 803 1,296 3,755 2.78 %
42  www.deves.co.th 727 985 2,299 8.78 %
43  www.stockwave.in.th 690 768 1,057 18.05 %
44  www.gsblife.com 588 800 6,580 12.11 %
45  www.kasikornleasing.com 516 984 1,858 37.23 %
46  www.rvp.co.th 502 712 1,241 3.28 %
47  www.ic.or.th 468 901 1,745 4.1 %
48  www.hooninside.com 460 686 1,610 5.50 %
49  www.one-asset.com 450 639 1,306 16.58 %
50  www.thaihoon.com 404 690 1,188 15.76 %
51  www.dhipaya.co.th 381 513 1,702 15.71 %
52  www.tcrbank.com 375 482 1,910 9.86 %
53  www.aacp.co.th 368 478 1,323 12.20 %
54  www.scbs.com 366 542 737 3.98 %
55  www.thaimutualfund.com 365 509 2,124 41.03 %
56  www.account.co.th 364 389 470 1.09 %
57  thailandwealth.com 353 528 719 3.52 %
58  www.autoflight.co.th 326 507 870 33.06 %
59  www.kasikornresearch.com 324 464 2,173 0.93 %
60  www.tlaa.org 283 497 615 15.77 %
61  www.thanachartinsurance.co.th 227 292 1,254 4.13 %
62  www.u-credit.net 223 341 792 28.75 %
63  www.ancbroker.com 199 339 1,386 15.03 %
64  www.inglife.co.th 182 249 1,038 8.08 %
65  www.sib.co.th 172 188 419 13.16 %
66  www.4car4cash.com 159 178 323 18.04 %
67  www.ocean.co.th 145 212 1,031 2.11 %
68  www.thaismartcard.co.th 121 205 500 2.54 %
69  www.Kawna.com 104 201 420 11.86 %
70  www.pk-car.com 93 99 147 20.78 %
71  www.bhunchee.com 81 121 180 8.99 %
72  www.d-credit.com 80 103 287 53.85 %
73  www.nzihealthcare.com 78 93 112 122.86 %
74  www.creditd.com 68 82 97 56.13 %
75  www.easyinsurance4u.com 58 95 236 49.12 %
76  www.muangthai.co.th 50 69 77 20.63 %
77  www.prakunpai.com 39 78 166 9.3 %
78  www.kcs.co.th 32 44 139 17.95 %
79  www.qib.co.th 20 26 28 28.57 %
80  www.credit2thai.com 17 29 40 52.78 %
81  www.wealth.co.th 14 18 48 6.67 %
82  www.thaicredit.com 9 13 25 62.5 %
83  www.acap.co.th 7 19 89 53.33 %
84  www.fetco.or.th 4 7 16 33.33 %
85  www.blackcardbk.com 4 5 17 66.67 %
86  www.kcs-live.kcs.co.th 3 280 418
87  www.tadvisory.com 3 3 4