อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : บริษัทประกันภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.bangkokinsurance.com 866 1,182 5,072 6.26 %
2  www.deves.co.th 727 985 2,299 8.78 %
3  www.gsblife.com 588 800 6,580 12.11 %
4  www.rvp.co.th 502 712 1,241 3.28 %
5  www.dhipaya.co.th 381 513 1,702 15.71 %
6  www.thanachartinsurance.co.th 227 292 1,254 4.13 %
7  www.ancbroker.com 199 339 1,386 15.03 %
8  www.sib.co.th 172 188 419 13.16 %
9  www.Kawna.com 104 201 420 11.86 %
10  www.prakunpai.com 39 78 166 9.3 %