อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.settrade.com 65,929 186,032 1,120,290 0.01 %
2  www.set.or.th 35,150 87,599 486,311 4.06 %
3  www.goldhips.com 16,313 33,301 49,582 16.23 %
4  www.stock2morrow.com 11,528 24,371 80,000 12.70 %
5  thaigold.info 10,955 24,897 66,073 17.48 %
6  www.doohoon.com 9,166 17,376 39,096 4.55 %
7  www.eFinanceThai.com 8,444 24,626 70,156 0.75 %
8  www.namchiang.com 4,941 10,593 11,993 10.56 %
9  www.efinancethai.net 3,813 9,121 28,380 0.50 %
10  www.tsi-thailand.org 3,427 5,115 15,647 12.43 %
11  www.thunhoon.com 2,415 3,957 4,437 0.12 %
12  www.tfex.co.th 2,287 3,551 8,357 9.28 %
13  www.fizones.com 1,966 4,217 7,192 16.40 %
14  www.afet.or.th 1,654 4,040 22,662 2.42 %
15  www.hoonyai.com 1,207 2,487 7,228 10.99 %
16  www.taradthong.com 875 1,461 2,420 17.77 %
17  www.stockwave.in.th 690 768 1,057 18.05 %
18  www.ic.or.th 468 901 1,745 4.1 %
19  www.hooninside.com 460 686 1,610 5.50 %
20  www.thaihoon.com 404 690 1,188 15.76 %
21  thailandwealth.com 353 528 719 3.52 %
22  www.kcs.co.th 32 44 139 17.95 %
23  www.wealth.co.th 14 18 48 6.67 %
24  www.acap.co.th 7 19 89 53.33 %
25  www.fetco.or.th 4 7 16 33.33 %
26  www.kcs-live.kcs.co.th 3 280 418