อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.glo.or.th 60,783 84,400 297,871 5.56 %
2  www.studentloan.or.th 16,740 33,401 68,562 30.77 %
3  www.obec.go.th 12,436 21,773 53,525 11.58 %
4  www.bot.or.th 12,294 20,855 56,082 4.92 %
5  www.prd.go.th 12,153 18,165 38,187 18.37 %
6  www.cm108.com 11,532 16,378 42,659 16.30 %
7  www.rd.go.th 10,020 17,644 30,832 11.99 %
8  www.thailocaladmin.go.th 8,899 20,182 23,999 2.93 %
9  www.thaitambon.com 8,642 11,218 43,942 12.5 %
10  www.sso.go.th 8,465 19,569 117,465 1.32 %
11  www.ocsc.go.th 8,342 13,273 37,346 15.36 %
12  www.rakbankerd.com 7,249 9,157 19,057 3.82 %
13  www.ismed.or.th 4,519 5,399 7,129 2.25 %
14  www.moe.go.th 4,468 6,052 17,028 35.72 %
15  www.tpa.or.th 4,359 5,237 10,092 3.51 %
16  www.whitemedia.org 3,650 4,981 15,136 30.12 %
17  www.mfa.go.th 3,330 6,537 13,171 9.14 %
18  www.culture.go.th 2,988 4,013 13,307 7.75 %
19  www.thaithesis.org 2,827 3,613 9,650 1.36 %
20  www.ptp.or.th 2,446 2,895 5,047 63.58 %
21  www.admincourt.go.th 2,445 5,063 16,951 123.29 %
22  www.dbd.go.th 2,432 8,557 29,801 40.6 %
23  www.royin.go.th 2,426 2,986 6,655 6.64 %
24  www.logisticsclinic.com 2,267 3,714 4,429 424.77 %
25  www.ksp.or.th 2,222 3,691 4,947 4.14 %
26  www.nicaonline.com 2,155 2,504 4,083 0.28 %
27  www.nstda.or.th 2,044 3,209 7,289 2.9 %
28  www.pea.co.th 2,000 2,562 4,190 8.52 %
29  www.rubberthai.com 1,982 2,862 4,524 6.24 %
30  www.consular.go.th 1,981 3,644 7,164 2.46 %
31  www.phtnet.org 1,906 2,665 3,964 15.1 %
32  www.dld.go.th 1,791 3,825 5,472 25.84 %
33  www.sec.or.th 1,780 3,313 10,955 8.53 %
34  www.rtaf.mi.th 1,744 7,312 9,026 6.28 %
35  www.consumerthai.org 1,624 2,210 6,890 50.15 %
36  www.pwa.co.th 1,564 5,372 5,859 26.95 %
37  www.trf.or.th 1,551 2,258 11,490 0.06 %
38  www.onab.go.th 1,461 1,860 4,878 5.56 %
39  www.pcd.go.th 1,379 1,906 3,920 3.23 %
40  www.khonthai.com 1,313 2,074 2,240 67.3 %
41  www.tistr-foodprocess.net 1,305 1,668 1,948 2.19 %
42  www.tddf.or.th 1,282 2,129 5,656 2.44 %
43  www.mohanamai.com 1,276 1,611 3,570 22.24 %
44  www.krisdika.go.th 1,273 2,370 7,382 9.65 %
45  www.mwa.co.th 1,270 1,711 5,578 3.76 %
46  www.doae.go.th 1,248 3,120 5,521 21.16 %
47  www.fda.moph.go.th 1,229 1,880 3,392 17.35 %
48  www.moc.go.th 1,226 2,869 4,656 6.41 %
49  www.depthai.go.th/ 1,218 2,289 5,012 13.98 %
50  www.oic.or.th 1,177 3,506 8,903 8.48 %
51  www.redcross.or.th 1,107 1,459 6,750 9.26 %
52  www.labour.go.th 1,103 2,140 6,743 0.9 %
53  www.onesqa.or.th 1,103 1,521 4,423 62.82 %
54  www.transport.co.th 1,094 1,828 2,389 62.80 %
55  www.mot.go.th 1,038 1,824 4,899 1.76 %
56  www.mof.go.th 1,036 2,492 3,638 12.65 %
57  www.most.go.th 1,003 1,275 2,750 4.84 %
58  www.nsm.or.th 986 1,373 6,033 20.69 %
59  www.exat.co.th 980 1,627 4,089 5.49 %
60  www.mdh.obec.go.th 971 2,323 3,493 5.20 %
61  www.dld.go.th/ict/ 971 2,307 2,927 10.01 %
62  www.moi.go.th 920 1,267 4,072 15.05 %
63  www.dede.go.th 917 1,679 3,596 2.80 %
64  www.tisi.go.th 915 1,401 3,816 8.04 %
65  www.rta.mi.th 907 1,404 1,622 1.00 %
66  www.nhrc.or.th 896 1,930 2,907 254.15 %
67  www.eppo.go.th 895 1,308 2,254 44.55 %
68  www.tistr.or.th 874 1,589 2,685 35.45 %
69  www.forest.go.th 831 2,736 3,976 2.58 %
70  www.m-culture.go.th 818 1,365 2,187 48.71 %
71  www.opdc.go.th 809 1,140 2,673 12.07 %
72  www.moac.go.th 790 1,178 2,995 3.78 %
73  www.hatyaicity.go.th 780 1,552 2,891 7.36 %
74  www.deqp.go.th 779 936 2,326 6.26 %
75  www.SisaketToday.com 773 1,160 2,167 0.78 %
76  siweb.dss.go.th 758 1,088 3,594 50.65 %
77  www.energy.go.th 743 1,133 2,918 2.11 %
78  person.doae.go.th 728 1,929 2,889 25.41 %
79  www.nectec.or.th 726 898 2,831 14.08 %
80  www.rid.go.th 725 2,281 2,762 22.46 %
81  www.dft.go.th 679 1,928 2,231 17.3 %
82  www.hsri.or.th 677 832 1,866 13.09 %
83  www.moj.go.th 663 1,121 2,060 3.63 %
84  www.nso.go.th 650 1,105 3,580 44.63 %
85  www.mtec.or.th 648 803 1,757 18.39 %
86  www.clinictech.most.go.th 645 726 1,086 13.54 %
87  www.bic.moe.go.th 622 883 1,179 4.89 %
88  www.coastalaqua.com 621 954 4,198 4.02 %
89  www.ldd.go.th 613 3,525 6,319 3.01 %
90  www.dpt.go.th 608 1,192 1,344 17.28 %
91  www.bnc.co.th 597 1,592 6,415 6.57 %
92  www.thaigov.go.th 586 974 1,276 8.44 %
93  www.fti.or.th 585 952 1,491 5.95 %
94  www.ybat.org 579 1,340 4,179 17.92 %
95  www.efe.or.th 563 904 1,719 1.08 %
96  www.sme.go.th 527 706 3,059 11.18 %
97  www.navy.mi.th/sctr 495 754 965 7.84 %
98  www.onec.go.th 490 640 2,616 11.55 %
99  environnet.in.th 459 529 1,192 4.38 %
100  www.acfs.go.th 456 656 1,896 8.62 %
101  www.oag.go.th 435 1,324 2,231 21.48 %
102  www.ruksadindan.com 418 711 1,718 62.94 %
103  www.dip.go.th 410 544 1,784 31.78 %
104  www.khiansapolice.com 409 691 1,429 1.68 %
105  www.ttc.most.go.th 402 524 991 11.98 %
106  www.tortaharn.net 395 574 883 7.93 %
107  www.aerothai.co.th 385 487 1,125 7.89 %
108  www.ffc.or.th 379 448 1,344 2.99 %
109  www.airportthai.co.th 377 668 849 24.83 %
110  www.gpo.or.th 370 691 1,029 8.42 %
111  www.cgd.go.th 363 566 883 54.11 %
112  www.exim.go.th 358 744 1,224 3.76 %
113  www.qsbg.org 356 647 1,991 5.95 %
114  www.oaep.go.th 356 549 1,249 4.09 %
115  www.nesac.go.th 351 443 549
116  www.thaigo.org 345 818 1,942 7.81 %
117  www.vijai.org 336 541 1,110 53.59 %
118  www.rdpb.go.th 322 653 1,642 15.41 %
119  www.gistda.or.th 320 438 1,007 6.71 %
120  www.tca.or.th 313 386 766 16.09 %
121  www.krabi.go.th 309 457 471 11.46 %
122  www.otp.go.th 304 435 1,249 26.92 %
123  www.mod.go.th 299 441 461 4.17 %
124  kanchanapisek.or.th 297 352 1,958 9.59 %
125  www.m-society.go.th 296 632 690 36.34 %
126  www.senate.go.th 285 1,811 2,215 25 %
127  www.eit.or.th 278 377 567 10.32 %
128  www.sac.or.th 273 426 988 2.63 %
129  www.tei.or.th 271 548 1,089 18.13 %
130  www.siamtraffic.net 269 349 700 3.93 %
131  www.secondary39.go.th 267 507 569 23.28 %
132  www.thaiwater.net 261 377 799 38.10 %
133  www.stkc.go.th 258 371 545 35.34 %
134  thailand.prd.go.th 257 348 516 13.22 %
135  thaisafenet.org 237 298 374 32.29 %
136  www.gits.net.th 236 280 374 12.92 %
137  www.fisheries.go.th 225 577 599 56.81 %
138  www.aimc.or.th 225 404 2,131 14.45 %
139  www.phatlung.com 222 351 1,121 11000.00 %
140  elib.fda.moph.go.th/library/ 222 284 947 32.11 %
141  www.fpo.go.th 219 1,081 2,036 28.2 %
142  www.navy.mi.th/sattahipbase 215 341 539 3.86 %
143  www.dmh.go.th 210 374 438 31.82 %
144  www.tourism.go.th 206 451 1,010 46.35 %
145  www.intell.rtaf.mi.th 201 328 488 12.29 %
146  www.swpark.or.th 199 313 1,006 21.34 %
147  www.nanotec.or.th 195 407 715 16.07 %
148  www.rayong2.go.th 194 857 2,182 15.28 %
149  www.thaipvd.com 194 388 967 5.83 %
150  www.hrdi.or.th 190 360 822 13.24 %
151  www.nep.go.th 182 469 843 7.61 %
152  www.nia.go.th 180 244 679 32.33 %
153  www.tnsc.com 176 276 621 16.19 %
154  www.suparsit.com 167 185 504 12.11 %
155  dhds.nha.co.th 164 212 562 10.38 %
156  www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 164 212 260 5.75 %
157  www.port.co.th 163 256 378 3.55 %
158  www.sirindhorn.net 163 189 601 8.67 %
159  www.chumchon.go.th 161 279 471 4.73 %
160  www.crownproperty.or.th 160 199 603 45.58 %
161  www.dld.go.th/transfer 156 245 585 21.61 %
162  www.oic.go.th 151 264 408
163  www.nia.or.th 149 240 473 16.76 %
164  www.horathai.com 149 195 276 21.99 %
165  www.ocsb.go.th 146 208 316 1.35 %
166  www.mfa.go.th/business 141 180 487 11.02 %
167  www.surin.go.th 136 230 309 11.11 %
168  www.suphan.go.th 136 159 415 5.43 %
169  www.chi.or.th 132 253 259 48.44 %
170  speedtest.nectec.or.th 131 199 307 5.76 %
171  www.dtn.go.th 129 302 701 30.30 %
172  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 129 180 276 9.79 %
173  www.thaigov.net 128 197 286 35.68 %
174  www.rajanukul.com 128 155 468 20.75 %
175  www.moradokislam.org 127 222 241 9.48 %
176  www.nppdo.go.th 127 154 237
177  www.thaiglossary.org 126 144 356 1.61 %
178  www.ops.go.th 123 158 289 3.91 %
179  rd.go.th/publish/13767.0.html 115 145 190 70.81 %
180  www.parliament.go.th 110 160 453 17.91 %
181  www.dpa.or.th 109 347 568 37.36 %
182  www.ertc.deqp.go.th 108 175 382 2.7 %
183  nectec.or.th/smartintra 105 791 2,806 8.7 %
184  www.codi.or.th 105 191 217 16.67 %
185  www.sugarzone.in.th 104 215 282 20.61 %
186  nec.dip.go.th 102 171 315 12.07 %
187  www.thaitradefair.com 100 117 454 21.26 %
188  www.thaitrade.com 100 111 189 76.42 %
189  www.wowthailand.org 98 106 160 2 %
190  www.etcommission.go.th 97 163 246 4.30 %
191  www.dld.go.th/nutrition/ 90 162 271 39.6 %
192  www.kanchanapisek.or.th/kp14 90 100 208 15.09 %
193  www.wing2.rtaf.mi.th 88 185 201 59.45 %
194  www.nimt.or.th 88 151 196 13.73 %
195  www.lampangcancer.com 88 104 296 5.38 %
196  www.sisaket.go.th 86 148 203 56.78 %
197  www.bannok.com 86 125 176 12.24 %
198  www.thaiembassy.jp 85 117 172 53.04 %
199  www.rbsc.org 85 106 451 11.46 %
200  www.sciencepark.or.th 85 104 262 1.16 %
201  www.thailibrary.in.th 85 102 149
202  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 83 119 191 20.19 %
203  www.dmbd.org 82 124 278 10.81 %
204  www.pscmt.or.th 81 158 378 32.79 %
205  www.cmsso.in.th 81 117 131 13.83 %
206  www.mahadthai.com 81 105 135 13.83 %
207  www.qmrta.net 79 103 105 14.13 %
208  astec.nectec.or.th 79 90 221 2.60 %
209  www.songkhlatourism.org 77 124 350 2.67 %
210  www.correct.go.th 77 106 111 47.26 %
211  province.m-culture.go.th/chiangrai 74 114 183 13.85 %
212  www.bic.ac.th 71 246 294 4.41 %
213  www.nha.co.th 70 110 155 12.90 %
214  www.dad.co.th 70 86 306 4.11 %
215  www.rajvithihome.org 69 133 378
216  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 68 151 335 25.27 %
217  www.rachawadeeying.com 64 114 276 6.67 %
218  203.147.61.20/www_policestation 62 237 296 6.06 %
219  www.ega.or.th 61 111 334
220  www.dld.go.th/niah 58 150 341 17.14 %
221  www.tpfria.or.th 57 74 93 7.55 %
222  download.rd.go.th/vrt/index.php 56 62 104 5.08 %
223  www.dld.go.th/pvlo_nak/ 54 219 257 15.62 %
224  www.legal.rtaf.mi.th 53 94 133 7.02 %
225  www.nfi.or.th 53 77 130 10.17 %
226  www.princess-it.org 52 67 91 45.26 %
227  www.tiffathai.org 50 79 103 1.96 %
228  www.thaicomfoundation.org 49 53 189 19.51 %
229  dpc10.ddc.moph.go.th 48 104 125 17.07 %
230  www.thaiweather.net 47 70 157 6 %
231  www.dpiap.org 43 68 104 10.26 %
232  www.ops.moc.go.th 42 101 166 8.7 %
233  www.ratchaburi.go.th 42 67 91 44 %
234  202.44.52.249/thaienergynews 40 50 135 9.09 %
235  www.prasanya.org 38 61 93 11.76 %
236  application.depthai.go.th/design_center/ 38 47 119 15.56 %
237  www.dopa.go.th 37 53 65 57.47 %
238  www.solartec.or.th 37 42 95 37.04 %
239  www.governmentcomplex.com 35 44 179 58.33 %
240  www.queensavang.org 34 54 107 25.93 %
241  www.thaiqualityshrimp.com 30 49 138 15.38 %
242  www.ipv6.nectec.or.th 28 46 91 72.28 %
243  www.thaiislamiccenter.com 28 44 74 9.68 %
244  www.thaisp.org 27 44 114 170.00 %
245  www.etda.or.th 26 50 238
246  www.svtc.go.th 26 45 112 18.18 %
247  www.kmi.or.th 26 34 43 13.04 %
248  www.surin.m-society.go.th 25 44 86 13.79 %
249  www.thaitextilemuseum.com 25 37 61 45.65 %
250  www.en.rmutt.ac.th/prd/ 24 30 33 17.24 %
251  www.tonpao.go.th 23 43 126 27.78 %
252  www.lampang.go.th 22 28 30 33.33 %
253  www.hivnat.org 21 96 118 22.22 %
254  www.thailandpost.com 21 36 73 94.26 %
255  advisor.anamai.moph.go.th/book_list.html 21 36 45 36.36 %
256  www.samakki.com 21 33 37 4.55 %
257  www.oae.go.th 19 28 79
258  www.engineeringclinic.org 19 23 30 5 %
259  www.mol.go.th 17 27 42
260  www.k-center.doae.go.th 16 26 61 11.11 %
261  www.edfthai.org 16 26 48 67.35 %
262  irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/ 16 25 56 38.46 %
263  www.parliament.go.th/gennews/ 16 25 41
264  www.hlt.nectec.or.th 16 18 23
265  phetchaburi.doae.go.th 15 40 50
266  surin.nso.go.th 15 23 28 25 %
267  www.fpri.or.th 15 18 57 31.82 %
268  www.betong.yala.police.go.th 14 27 100 22.22 %
269  www.wsk.or.th 14 25 61 6.67 %
270  www.nesdb.go.th 14 24 30 53.33 %
271  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 14 21 23 6.67 %
272  www.dwr.go.th 14 20 27 51.72 %
273  intranet.depthai.go.th 13 55 300
274  www.doiprabaht.com 13 23 36 8.33 %
275  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 13 23 26 7.14 %
276  www.ttcexpert.com 13 22 32 18.75 %
277  local.environnet.in.th 13 18 37 13.33 %
278  www.drugswar.net 13 15 27 23.53 %
279  www.dpim.go.th 12 35 43 52 %
280  www.dipangkornrasmijotidaycare.go.th 12 21 62
281  www.isra.or.th 12 14 34 20 %
282  www.chonghua.or.th 11 18 38 10.00 %
283  www.lms.moe.go.th 11 18 25 8.33 %
284  www.cu-qa.chula.ac.th/suggest/ 11 18 22 15.38 %
285  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 11 16 21
286  www.princess-pa-foundation.or.th 11 15 16 47.62 %
287  technology.in.th 10 21 190 9.09 %
288  afsis.oae.go.th 10 20 35
289  www.ayutthaya.go.th 10 15 22 16.67 %
290  www.sat.or.th 9 14 16 57.14 %
291  www.fisheries.go.th/cf-chan 9 11 11 50 %
292  www.onesqa.or.th/e-journal 9 10 29 18.18 %
293  www.thailibrary.org 8 34 42
294  www.chonburi.m-society.go.th 8 15 24
295  hospital.moph.go.th/watsing 8 10 13 57.89 %
296  www.diwsafety.org 8 10 11 11.11 %
297  doc.deqp.go.th 7 18 27 41.67 %
298  www.sklonline.com 7 13 14
299  www.nrct-foreignresearcher.org 7 12 20 22.22 %
300  www.moe.go.th/wijai 7 12 13 53.33 %
301  www.sipa.or.th 7 9 13 97.66 %
302  www.pmexportaward.com 7 8 30 12.5 %
303  chiangmai.nso.go.th 6 10 13 53.85 %
304  www.dld.go.th/breeding 6 8 15 60 %
305  www.dft.moc.go.th/ 6 8 11 45.45 %
306  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 5 12 22 50 %
307  www.doh.go.th/dohweb/hwyorg42200/index42200.htm 5 9 21 50 %
308  missingpersons.or.th 5 7 45 64.29 %
309  cpc.fda.moph.go.th 5 7 14 16.67 %
310  www.ubonratchathani.go.th 5 7 7 25.00 %
311  radiothailand.prd.go.th/songkhla 5 5 6 66.67 %
312  www.dmsc.moph.go.th/webroot/suratthani/index.asp 4 6 8 42.86 %
313  envigis.deqp.go.th 4 5 13
314  www.coscap-sea.com 3 6 13 25 %
315  www.smskshelter.com 3 5 10
316  www.kalasin.police.go.th/samchai 3 5 7 66.67 %
317  www.nsta1.net 3 5 7 97.2 %
318  www.1500miles.org 3 4 7 50 %
319  www.sac.or.th/databases/anthropological_archive/ 3 4 5
320  www.kamphaengphet.go.th 3 4 5 75 %
321  gis.mots.go.th 3 3 4 25 %
322  nrca.go.th 2 5 9 33.33 %
323  www.thmk.police7.net 2 4 9 60 %
324  iskd.gistda.or.th 2 4 8
325  www.seatranet.org 2 3 7 100.00 %
326  thaisarn.nectec.or.th 2 3 6 60 %
327  www.vat.or.th 2 3 6 66.67 %
328  www.kkh.go.th 2 3 5 50 %
329  thaienergy.org 2 3 4 33.33 %
330  www.dss.go.th 2 3 4 50 %
331  www.family.or.th 2 3 3 100.00 %
332  wiki.nectec.or.th/its 2 3 3
333  r10.ldd.go.th/index.html 2 3 3 33.33 %
334  www.lo.moph.go.th 2 3 3 33.33 %
335  www.d-pal.org 1 698 6,154
336  pcdweb 1 109 138
337  www.fpo.go.th/S-I/ 1 14 15
338  trial.gca.thaigov.net 1 6 8
339  intra.pea.co.th/bung/index.html 1 6 7
340  central.nstda.or.th/ncoop/index.html 1 2 3 66.67 %
341  www.disaster.go.th 1 2 3 66.67 %
342  www.mua.go.th 1 2 2 50 %
343  pattanathai.nesdb.go.th 1 2 2 50 %
344  province.moph.go.th/nongboonmak/ 1 1 3 50 %
345  stat.moj.go.th 1 1 2
346  province.moph.go.th/khamtaleso/ 1 1 1 50 %