อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.rakbankerd.com 7,249 9,157 19,057 3.82 %
2  www.tpa.or.th 4,359 5,237 10,092 3.51 %
3  www.whitemedia.org 3,650 4,981 15,136 30.12 %
4  www.logisticsclinic.com 2,267 3,714 4,429 424.77 %
5  www.consumerthai.org 1,624 2,210 6,890 50.15 %
6  www.tddf.or.th 1,282 2,129 5,656 2.44 %
7  www.mohanamai.com 1,276 1,611 3,570 22.24 %
8  www.redcross.or.th 1,107 1,459 6,750 9.26 %
9  www.fti.or.th 585 952 1,491 5.95 %
10  www.ybat.org 579 1,340 4,179 17.92 %
11  www.efe.or.th 563 904 1,719 1.08 %
12  www.ffc.or.th 379 448 1,344 2.99 %
13  www.thaigo.org 345 818 1,942 7.81 %
14  www.tca.or.th 313 386 766 16.09 %
15  www.eit.or.th 278 377 567 10.32 %
16  www.sac.or.th 273 426 988 2.63 %
17  www.tei.or.th 271 548 1,089 18.13 %
18  thaisafenet.org 237 298 374 32.29 %
19  www.aimc.or.th 225 404 2,131 14.45 %
20  www.hrdi.or.th 190 360 822 13.24 %
21  www.tnsc.com 176 276 621 16.19 %
22  www.horathai.com 149 195 276 21.99 %
23  www.moradokislam.org 127 222 241 9.48 %
24  www.bannok.com 86 125 176 12.24 %
25  www.rbsc.org 85 106 451 11.46 %
26  www.dmbd.org 82 124 278 10.81 %
27  www.pscmt.or.th 81 158 378 32.79 %
28  www.rajvithihome.org 69 133 378
29  www.tpfria.or.th 57 74 93 7.55 %
30  www.tiffathai.org 50 79 103 1.96 %
31  www.thaicomfoundation.org 49 53 189 19.51 %
32  www.dpiap.org 43 68 104 10.26 %
33  www.prasanya.org 38 61 93 11.76 %
34  www.queensavang.org 34 54 107 25.93 %
35  www.thaiislamiccenter.com 28 44 74 9.68 %
36  www.hivnat.org 21 96 118 22.22 %
37  www.samakki.com 21 33 37 4.55 %
38  www.engineeringclinic.org 19 23 30 5 %
39  www.edfthai.org 16 26 48 67.35 %
40  www.wsk.or.th 14 25 61 6.67 %
41  www.doiprabaht.com 13 23 36 8.33 %
42  www.ttcexpert.com 13 22 32 18.75 %
43  www.isra.or.th 12 14 34 20 %
44  www.chonghua.or.th 11 18 38 10.00 %
45  www.princess-pa-foundation.or.th 11 15 16 47.62 %
46  www.onesqa.or.th/e-journal 9 10 29 18.18 %
47  www.coscap-sea.com 3 6 13 25 %
48  www.1500miles.org 3 4 7 50 %
49  www.seatranet.org 2 3 7 100.00 %
50  www.vat.or.th 2 3 6 66.67 %
51  www.family.or.th 2 3 3 100.00 %
52  www.d-pal.org 1 698 6,154