อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.admincourt.go.th 2,445 5,063 16,951 123.29 %
2  www.royin.go.th 2,426 2,986 6,655 6.64 %
3  www.phtnet.org 1,906 2,665 3,964 15.1 %
4  www.trf.or.th 1,551 2,258 11,490 0.06 %
5  www.oic.or.th 1,177 3,506 8,903 8.48 %
6  www.nhrc.or.th 896 1,930 2,907 254.15 %
7  www.sme.go.th 527 706 3,059 11.18 %
8  www.oag.go.th 435 1,324 2,231 21.48 %
9  www.vijai.org 336 541 1,110 53.59 %
10  www.rdpb.go.th 322 653 1,642 15.41 %
11  www.gistda.or.th 320 438 1,007 6.71 %
12  kanchanapisek.or.th 297 352 1,958 9.59 %
13  www.senate.go.th 285 1,811 2,215 25 %
14  www.secondary39.go.th 267 507 569 23.28 %
15  www.nep.go.th 182 469 843 7.61 %
16  www.nia.go.th 180 244 679 32.33 %
17  www.chi.or.th 132 253 259 48.44 %
18  www.dpa.or.th 109 347 568 37.36 %
19  www.codi.or.th 105 191 217 16.67 %
20  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 83 119 191 20.19 %
21  www.dad.co.th 70 86 306 4.11 %
22  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 68 151 335 25.27 %
23  www.ega.or.th 61 111 334
24  www.princess-it.org 52 67 91 45.26 %
25  www.kmi.or.th 26 34 43 13.04 %
26  www.parliament.go.th/gennews/ 16 25 41
27  www.drugswar.net 13 15 27 23.53 %
28  www.nrct-foreignresearcher.org 7 12 20 22.22 %
29  www.sipa.or.th 7 9 13 97.66 %
30  trial.gca.thaigov.net 1 6 8
31  pattanathai.nesdb.go.th 1 2 2 50 %