อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.khonthai.com 1,313 2,074 2,240 67.3 %
2  www.bnc.co.th 597 1,592 6,415 6.57 %
3  www.thaigov.go.th 586 974 1,276 8.44 %
4  www.nesac.go.th 351 443 549
5  www.swpark.or.th 199 313 1,006 21.34 %
6  www.suparsit.com 167 185 504 12.11 %
7  dhds.nha.co.th 164 212 562 10.38 %
8  www.sirindhorn.net 163 189 601 8.67 %
9  www.crownproperty.or.th 160 199 603 45.58 %
10  www.thaigov.net 128 197 286 35.68 %
11  www.parliament.go.th 110 160 453 17.91 %
12  www.kanchanapisek.or.th/kp14 90 100 208 15.09 %
13  www.governmentcomplex.com 35 44 179 58.33 %
14  www.surin.m-society.go.th 25 44 86 13.79 %
15  www.en.rmutt.ac.th/prd/ 24 30 33 17.24 %
16  missingpersons.or.th 5 7 45 64.29 %
17  www.sac.or.th/databases/anthropological_archive/ 3 4 5
18  www.kkh.go.th 2 3 5 50 %