อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.thaithesis.org 2,827 3,613 9,650 1.36 %
2  www.nstda.or.th 2,044 3,209 7,289 2.9 %
3  www.nsm.or.th 986 1,373 6,033 20.69 %
4  siweb.dss.go.th 758 1,088 3,594 50.65 %
5  www.nectec.or.th 726 898 2,831 14.08 %
6  www.mtec.or.th 648 803 1,757 18.39 %
7  www.clinictech.most.go.th 645 726 1,086 13.54 %
8  www.ttc.most.go.th 402 524 991 11.98 %
9  www.oaep.go.th 356 549 1,249 4.09 %
10  www.thaiwater.net 261 377 799 38.10 %
11  www.stkc.go.th 258 371 545 35.34 %
12  www.gits.net.th 236 280 374 12.92 %
13  www.nanotec.or.th 195 407 715 16.07 %
14  www.nia.or.th 149 240 473 16.76 %
15  speedtest.nectec.or.th 131 199 307 5.76 %
16  www.thaiglossary.org 126 144 356 1.61 %
17  www.ops.go.th 123 158 289 3.91 %
18  nectec.or.th/smartintra 105 791 2,806 8.7 %
19  www.wowthailand.org 98 106 160 2 %
20  www.etcommission.go.th 97 163 246 4.30 %
21  www.nimt.or.th 88 151 196 13.73 %
22  www.sciencepark.or.th 85 104 262 1.16 %
23  www.thailibrary.in.th 85 102 149
24  astec.nectec.or.th 79 90 221 2.60 %
25  www.thaiweather.net 47 70 157 6 %
26  www.solartec.or.th 37 42 95 37.04 %
27  www.ipv6.nectec.or.th 28 46 91 72.28 %
28  www.hlt.nectec.or.th 16 18 23
29  technology.in.th 10 21 190 9.09 %
30  www.thailibrary.org 8 34 42
31  iskd.gistda.or.th 2 4 8
32  thaisarn.nectec.or.th 2 3 6 60 %
33  www.dss.go.th 2 3 4 50 %
34  wiki.nectec.or.th/its 2 3 3
35  central.nstda.or.th/ncoop/index.html 1 2 3 66.67 %