อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : กระทรวง ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.moe.go.th 4,468 6,052 17,028 35.72 %
2  www.mfa.go.th 3,330 6,537 13,171 9.14 %
3  www.krisdika.go.th 1,273 2,370 7,382 9.65 %
4  www.moc.go.th 1,226 2,869 4,656 6.41 %
5  www.mot.go.th 1,038 1,824 4,899 1.76 %
6  www.mof.go.th 1,036 2,492 3,638 12.65 %
7  www.most.go.th 1,003 1,275 2,750 4.84 %
8  www.moi.go.th 920 1,267 4,072 15.05 %
9  www.m-culture.go.th 818 1,365 2,187 48.71 %
10  www.moac.go.th 790 1,178 2,995 3.78 %
11  www.energy.go.th 743 1,133 2,918 2.11 %
12  www.moj.go.th 663 1,121 2,060 3.63 %
13  www.m-society.go.th 296 632 690 36.34 %
14  www.mahadthai.com 81 105 135 13.83 %