อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.glo.or.th 60,783 84,400 297,871 5.56 %
2  www.bot.or.th 12,294 20,855 56,082 4.92 %
3  www.pea.co.th 2,000 2,562 4,190 8.52 %
4  www.pwa.co.th 1,564 5,372 5,859 26.95 %
5  www.tistr-foodprocess.net 1,305 1,668 1,948 2.19 %
6  www.mwa.co.th 1,270 1,711 5,578 3.76 %
7  www.transport.co.th 1,094 1,828 2,389 62.80 %
8  www.tistr.or.th 874 1,589 2,685 35.45 %
9  www.airportthai.co.th 377 668 849 24.83 %
10  www.gpo.or.th 370 691 1,029 8.42 %
11  www.exim.go.th 358 744 1,224 3.76 %
12  www.qsbg.org 356 647 1,991 5.95 %
13  www.siamtraffic.net 269 349 700 3.93 %
14  www.port.co.th 163 256 378 3.55 %
15  www.nha.co.th 70 110 155 12.90 %
16  www.thailandpost.com 21 36 73 94.26 %
17  www.sat.or.th 9 14 16 57.14 %
18  pcdweb 1 109 138
19  intra.pea.co.th/bung/index.html 1 6 7
20  province.moph.go.th/khamtaleso/ 1 1 1 50 %