อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สังกัด ก.เกษตรฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.nicaonline.com 2,155 2,504 4,083 0.28 %
2  www.rubberthai.com 1,982 2,862 4,524 6.24 %
3  www.dld.go.th 1,791 3,825 5,472 25.84 %
4  www.doae.go.th 1,248 3,120 5,521 21.16 %
5  www.dld.go.th/ict/ 971 2,307 2,927 10.01 %
6  person.doae.go.th 728 1,929 2,889 25.41 %
7  www.rid.go.th 725 2,281 2,762 22.46 %
8  www.coastalaqua.com 621 954 4,198 4.02 %
9  www.ldd.go.th 613 3,525 6,319 3.01 %
10  www.acfs.go.th 456 656 1,896 8.62 %
11  www.fisheries.go.th 225 577 599 56.81 %
12  www.fisheries.go.th/cf-pak_panang 164 212 260 5.75 %
13  www.dld.go.th/transfer 156 245 585 21.61 %
14  www.dld.go.th/nutrition/ 90 162 271 39.6 %
15  www.dld.go.th/niah 58 150 341 17.14 %
16  www.dld.go.th/pvlo_nak/ 54 219 257 15.62 %
17  www.thaiqualityshrimp.com 30 49 138 15.38 %
18  www.oae.go.th 19 28 79
19  www.k-center.doae.go.th 16 26 61 11.11 %
20  irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/ 16 25 56 38.46 %
21  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 11 16 21
22  afsis.oae.go.th 10 20 35
23  www.fisheries.go.th/cf-chan 9 11 11 50 %
24  www.sklonline.com 7 13 14
25  www.dld.go.th/breeding 6 8 15 60 %
26  r10.ldd.go.th/index.html 2 3 3 33.33 %