อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


เกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์ | เกมส์คอมพิวเตอร์ | เขียนโปรแกรม สร้างเกมส์ | ดาวน์โหลด อีมูเลเตอร์ รอม | เกมส์คอนโซล | เกมส์บนเว็บ แฟลชเกมส์ | บริษัทเกมส์ ร้านเกมส์ สิ่งพิมพ์เกมส์ | เกมส์แร็คนาร็อคออนไลน์ | เว็บท่าเกมส์ แนะนำ พรีวิว วาไรตี้ | สูตรและเทคนิคเกมส์ | อื่นๆ | เกมส์ออนไลน์ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย เกมส์ : เกมส์ออนไลน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2011
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.playpark.com 198,254 928,123 2,351,191 4.5 %
2  www.hitsplay.com 130,089 815,064 3,904,354 7.53 %
3  www.gg.in.th 114,931 660,398 2,299,594 1.40 %
4  www.talesrunner.in.th 50,417 248,679 915,257 16.68 %
5  www.raycity.in.th 48,733 241,400 699,232 2.95 %
6  www.zone4.in.th 25,839 110,286 232,507 8.06 %
7  www.playfps.com 13,155 31,513 51,885 8.67 %
8  www.ran.in.th 10,065 34,845 83,084 25.03 %
9  www.asura.in.th 6,218 23,855 23,970 3.10 %
10  www.have.in.th 6,161 11,955 51,782 6.87 %
11  www.game-ded.com 4,548 5,432 24,012 8.96 %
12  www.cloudnine.in.th 4,327 8,458 31,537 11.19 %
13  www.irisonline.in.th 3,648 5,709 28,339 8.71 %
14  www.wedo.in.th 3,447 7,127 16,586 3.79 %
15  www.exp.co.th 2,754 3,180 5,100 9.55 %
16  www.lunaplus.in.th 1,915 3,385 23,217 1.92 %
17  www.khan.in.th 1,161 3,781 5,116 12.24 %
18  www.cosmicbreak.in.th 957 1,557 6,307 2.03 %
19  www.zx.in.th 574 805 1,062 22.43 %
20  www.c21.in.th 520 796 3,662 6.81 %
21  www.chibi.in.th 400 595 1,110 6.98 %
22  www.kok3.in.th 315 387 673 8.96 %
23  www.rom.in.th 237 304 896 2.16 %
24  www.winner.co.th 112 254 914 5.66 %
25  www.aros.in.th 68 94 453 7.94 %
26  www.qworld.in.th 67 89 204 22.09 %
27  www.flyffonline.in.th 3 5 9 66.67 %
28  www.hipstreet.in.th 1 1 1