อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 113,055 246,423 1,487,928 8.26 %
2  www.settrade.com 70,623 164,801 929,866 5.99 %
3  www.bangkokbank.com 48,226 72,417 112,884 5.54 %
4  www.tmbbank.com 35,399 44,436 90,032 22.52 %
5  www.eFinanceThai.com 24,967 69,094 173,505 7.56 %
6  www.roojai.com 19,297 21,668 30,902 9.29 %
7  www.wealthmagik.com 16,399 24,699 100,607 6.61 %
8  www.scb.co.th 13,846 18,120 42,637 0.25 %
9  www.finnomena.com 12,756 14,943 22,305 16.28 %
10  www.ghbank.co.th 10,628 13,345 52,394 12.29 %
11  thaigold.info 8,017 15,335 19,941 2.27 %
12  www.kasikornasset.com 7,532 12,123 24,920 8.21 %
13  www.goldhips.com 7,529 16,948 19,213 3.05 %
14  www.stock2morrow.com 7,036 9,850 23,168 5.44 %
15  www.bualuang.co.th 5,912 8,715 10,437 21.51 %
16  www.avaccount.com 4,618 6,540 7,353 12.74 %
17  moneyandbanking.co.th 3,857 4,316 5,428 83.32 %
18  www.scbs.com 2,974 3,529 7,803 37.62 %
19  www.azay.co.th 2,845 6,253 19,530 3.72 %
20  www.namchiang.com 2,372 4,513 4,803 3.22 %
21  www.poems.in.th 2,159 3,477 6,169 2.13 %
22  www.taradthong.com 2,100 3,629 4,661 6.54 %
23  www.tfex.co.th 1,743 2,541 7,692 19.97 %
24  www.setmonitor.com 1,671 2,128 3,173 8.09 %
25  www.ruayhoon.com 1,617 1,947 3,868 10.76 %
26  www.doohoon.com 1,485 2,382 3,556 10.11 %
27  www.moneyhub.in.th 1,299 1,339 1,434 83.01 %
28  www.bangkokinsurance.com 1,228 1,762 6,317 1.99 %
29  smebank.co.th 1,188 1,481 5,111 10.10 %
30  www.creditonhand.com 1,065 1,524 3,323 10.59 %
31  www.thailife.com 817 1,318 2,336 9.32 %
32  www.refinance.co.th 605 730 1,876 26.57 %
33  www.silkspan.com 598 640 737 45.04 %
34  www.ktb.co.th 553 840 1,207 10.95 %
35  www.tlaa.org 501 661 1,916 8.24 %
36  www.thaimutualfund.com 495 621 2,099 12.23 %
37  www.rvp.co.th 349 461 715 19.93 %
38  www.ic.or.th 346 743 882 3.89 %
39  www.dhipaya.co.th 325 401 931 655.81 %
40  www.sctgold.com 321 467 1,049 3.22 %
41  www.kasikornresearch.com 269 383 1,113 13.23 %
42  www.deves.co.th 258 299 631 2.64 %
43  www.Kawna.com 226 754 3,907 0.44 %
44  tns.tnsitrade.com 132 171 203 15.92 %
45  www.hooninside.com 113 249 445 65.02 %
46  www.stockwave.in.th 101 112 152 20.47 %
47  www.share2trade.com 55 61 80 32.93 %
48  www.claccount.com 28 48 78 3.45 %
49  www.bhunchee.com 24 27 30 14.29 %
50  www.thaihoon.com 18 35 58 10 %
51  travel.nzi.co.th 12 84 981 7.69 %
52  pinklao-car.com 10 13 14 11.11 %
53  yuantathai.com 9 40 50 35.71 %
54  www.wealth.co.th 8 17 26 52.94 %
55  www.one-asset.com 3 7 11
56  www.kcs-live.kcs.co.th 1 7 8
57  www.uob.co.th 1 1 1