อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มีนาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.rd.go.th 46,098 99,751 206,160 36.40 %
2  www.glo.or.th 38,302 47,310 67,147 7.45 %
3  www.bot.or.th 19,890 32,187 77,520 6.86 %
4  www.studentloan.or.th 18,442 22,810 37,283 6.41 %
5  www.prd.go.th 11,077 15,348 26,537 6.05 %
6  www.dla.go.th 10,670 26,856 67,945 9.87 %
7  www.thaitambon.com 7,753 9,222 26,309 2.26 %
8  www.obec.go.th 5,951 8,717 14,546 4.14 %
9  www.royin.go.th 5,123 5,896 8,550 7.18 %
10  www.moe.go.th 4,940 5,964 8,966 13.68 %
11  www.tpa.or.th 4,652 5,366 7,577 19.05 %
12  www.sec.or.th 3,433 5,892 15,211 1.36 %
13  www.mfa.go.th 2,773 4,864 8,840 2.8 %
14  www.labour.go.th 2,768 7,002 11,684 17.84 %
15  www.nstda.or.th 2,651 4,401 6,687 14.84 %
16  www.dld.go.th 2,527 5,475 11,118 17.10 %
17  www.krisdika.go.th 2,478 4,154 10,530 16.59 %
18  www.tnrr.in.th 2,271 2,739 6,204 33.85 %
19  www.pwa.co.th 2,250 4,919 7,937 1.1 %
20  www.moc.go.th 2,226 4,635 7,724 4.3 %
21  www.thaigov.go.th 2,137 4,005 5,977 20.87 %
22  www.redcross.or.th 2,136 2,488 5,608 26.77 %
23  ienergyguru.com 1,998 2,341 2,786 15.3 %
24  www.consumerthai.org 1,961 3,335 8,056 4.43 %
25  www.dft.go.th 1,849 4,501 8,141 17.32 %
26  www.trf.or.th 1,730 2,182 5,770 12.8 %
27  www.etda.or.th 1,630 1,960 3,170 17.76 %
28  www.thailibrary.in.th 1,570 1,731 2,076 15.23 %
29  www.admincourt.go.th 1,521 3,626 14,093 21.76 %
30  www.dip.go.th 1,135 1,674 6,213 26.96 %
31  www4.fisheries.go.th 1,131 2,000 4,068 9.28 %
32  www.moj.go.th 1,083 1,341 3,400 3.14 %
33  www.dede.go.th 935 1,361 2,985 1.16 %
34  www.pcd.go.th 905 1,256 3,560 19.91 %
35  www.nso.go.th 889 1,935 3,758 12.24 %
36  www.mtec.or.th 880 1,041 1,664 16.43 %
37  www.narit.or.th 843 946 1,430 22.3 %
38  www.eppo.go.th 770 1,234 2,733 5.52 %
39  www.qsbg.org 759 1,137 1,771 6.90 %
40  person.doae.go.th 740 2,153 2,957 17.69 %
41  www.fpo.go.th 727 1,641 2,835 11.02 %
42  www.mot.go.th 694 1,418 3,846 10.33 %
43  www.thaithesis.org 682 772 1,630 17.93 %
44  www.moi.go.th 639 818 1,790 13.88 %
45  www.onesqa.or.th 631 850 2,070 15.07 %
46  www.nrct.go.th 611 907 1,907 16.53 %
47  www.ocsb.go.th 589 1,040 1,814 20.19 %
48  www.culture.go.th 554 693 1,284 50.62 %
49  www.amlo.go.th 548 864 2,275 0.54 %
50  elib.fda.moph.go.th/library/ 526 581 708 8.36 %
51  www.senate.go.th 502 1,599 3,317 12.39 %
52  www.exim.go.th 485 763 1,526 5.09 %
53  www.tistr.or.th 475 1,059 1,796 4.43 %
54  www.thaipvd.com 471 698 1,020 2.84 %
55  www.onec.go.th 467 600 1,317 6.62 %
56  www.nicaonline.com 432 499 848 22.44 %
57  www.rta.mi.th 427 777 1,031 4.47 %
58  www.industry.go.th 418 854 1,205 7.32 %
59  www.nectec.or.th 416 503 1,399 9.96 %
60  www.tddf.or.th 406 630 1,424 9.78 %
61  www.mof.go.th 395 717 1,158 23.15 %
62  www.ldd.go.th 392 1,782 2,927 22.68 %
63  www.phtnet.org 389 524 814 28.62 %
64  www.rajanukul.go.th 380 552 821 1.04 %
65  www.sme.go.th 369 566 1,634 11.93 %
66  www.energy.go.th 366 2,001 2,621 7.81 %
67  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 342 575 637 11.17 %
68  www.onab.go.th 337 438 603 31.22 %
69  www.clinictech.most.go.th 335 390 806 14.76 %
70  www.oap.go.th 296 836 1,642 20.82 %
71  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 285 396 561 2.89 %
72  www.opdc.go.th 264 390 525 12.34 %
73  www.nimt.or.th 260 389 1,175 2.36 %
74  www.doeb.go.th 226 335 505 8.13 %
75  dric.nrct.go.th 215 349 1,779 29.04 %
76  www.thaiwater.net 206 270 444 3.52 %
77  www.thaigo.org 205 375 699 4.65 %
78  www.secondary39.go.th 203 388 402 18.02 %
79  www.aimc.or.th 203 305 797 8.97 %
80  www.nfi.or.th 202 264 681 2.42 %
81  www.sugarzone.in.th 183 568 810 1.10 %
82  www.muslim4health.or.th 182 215 245 14.95 %
83  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 177 236 311 4.84 %
84  www.arda.or.th 173 420 767 10.82 %
85  www.swpark.or.th 173 324 633 13.07 %
86  www.dit.go.th 162 325 359 9.46 %
87  www.ops.moc.go.th 158 395 768 6.51 %
88  www.gpo.or.th 155 220 303 18.42 %
89  www.bnc.co.th 149 398 1,456 8.02 %
90  www.sirindhorn.net 142 165 427 13.60 %
91  edoc.redcross.or.th 136 1,251 1,514 7.48 %
92  www.ops.go.th 134 343 442 20.24 %
93  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 134 186 192 10.74 %
94  www.fda.moph.go.th 133 278 562 11.92 %
95  www.otp.go.th 124 182 592 6.90 %
96  www.khonthai.com 112 145 158 5.08 %
97  www.car.go.th 105 134 375 6.06 %
98  palaces.thai.net 91 129 283 7.14 %
99  www.deqp.go.th 89 145 235 20.54 %
100  www.doae.go.th 88 917 6,047 22.12 %
101  www.m-society.go.th 88 179 295 12.87 %
102  www.thai-explore.net 87 106 254 23.68 %
103  www.bic.moe.go.th 86 102 108 10.42 %
104  www.fpri.or.th 81 92 134 28.32 %
105  pvlo-nak.dld.go.th 76 274 305 20.63 %
106  www.pscmt.or.th 76 154 367 18.28 %
107  www.psproject.org 75 116 206 24.24 %
108  www.most.go.th 71 94 130 7.58 %
109  www.mwa.co.th 67 79 150 4.29 %
110  www.coastalaqua.com 62 85 239 87.88 %
111  www.SisaketToday.com 59 73 83 1.67 %
112  siweb.dss.go.th 57 82 213 29.63 %
113  www.sipa.or.th 53 57 114 38.37 %
114  www.rid.go.th 51 95 144 13.56 %
115  kanchanapisek.or.th 49 54 146 23.44 %
116  www.tei.or.th 44 98 182 18.52 %
117  www.ybat.org 41 58 105 7.89 %
118  210.246.159.136 40 78 95 17.65 %
119  www.horathai.com 40 52 76 23.08 %
120  www.prasanya.org 36 48 63
121  www.nhc.in.th 31 45 104 3.33 %
122  www.oic.or.th 29 65 94 36.96 %
123  www.intell.rtaf.mi.th 26 62 111 3.7 %
124  www.oag.go.th 22 30 37 4.76 %
125  www.sac.or.th 22 26 37 37.50 %
126  www.acfs.go.th 21 23 27 31.25 %
127  www.parliament.go.th 20 87 121 13.04 %
128  www.ffc.or.th 19 22 45 36.67 %
129  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 16 27 29 6.67 %
130  dhds.nha.co.th 15 21 24 73.68 %
131  www.k-center.doae.go.th 13 21 55 18.75 %
132  www.siamtraffic.net 13 16 17 18.75 %
133  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 12 20 28 9.09 %
134  www.dld.go.th/nutrition/ 12 17 22 20 %
135  www.rtaf.mi.th 11 78 80 10.00 %
136  www.tobethai.org 10 16 24 11.11 %
137  www.ttcexpert.com 10 14 18 11.11 %
138  www.ega.or.th 10 12 13 28.57 %
139  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 9 17 95 12.50 %
140  www.mahadthai.com 9 11 12
141  www.dpiap.org 8 11 16
142  www.tca.or.th 7 10 13 40.00 %
143  doc.deqp.go.th 6 13 17 25 %
144  www.thaisp.org 6 12 17 14.29 %
145  www.moradokislam.org 6 9 9
146  www.sklonline.com 6 8 13 20.00 %
147  www.dld.go.th/ict/ 6 7 8 33.33 %
148  www.songkhlatourism.org 5 9 24 28.57 %
149  www.stateless4child.net 5 7 15
150  speedtest.nectec.or.th 5 7 8 25.00 %
151  thaisafenet.org 5 5 6 37.5 %
152  www.nia.go.th 4 5 6 20 %
153  www.exat.co.th 3 11 11
154  www.thaicomfoundation.org 3 5 6 50 %
155  www.khiansapolice.com 3 4 4
156  local.environnet.in.th 3 3 4 50 %
157  www.tisi.go.th 2 338 345
158  thailand.prd.go.th 2 3 4 33.33 %
159  www.bannok.com 2 3 3
160  www.moac.go.th 2 2 3
161  www.fpo.go.th/S-I/ 2 2 3 33.33 %
162  technology.in.th 1 2 7 50 %
163  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 2 3
164  www.sso.go.th 1 2 2 66.67 %
165  www.coscap-sea.com 1 1 1
166  www.oae.go.th 1 1 1
167  www.thailibrary.org 1 1 1