อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน มีนาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.tpa.or.th 4,652 5,366 7,577 19.05 %
2  www.redcross.or.th 2,136 2,488 5,608 26.77 %
3  www.consumerthai.org 1,961 3,335 8,056 4.43 %
4  www.tddf.or.th 406 630 1,424 9.78 %
5  www.thaigo.org 205 375 699 4.65 %
6  www.aimc.or.th 203 305 797 8.97 %
7  www.muslim4health.or.th 182 215 245 14.95 %
8  edoc.redcross.or.th 136 1,251 1,514 7.48 %
9  www.pscmt.or.th 76 154 367 18.28 %
10  www.tei.or.th 44 98 182 18.52 %
11  www.ybat.org 41 58 105 7.89 %
12  www.horathai.com 40 52 76 23.08 %
13  www.prasanya.org 36 48 63
14  www.sac.or.th 22 26 37 37.50 %
15  www.ffc.or.th 19 22 45 36.67 %
16  www.tobethai.org 10 16 24 11.11 %
17  www.ttcexpert.com 10 14 18 11.11 %
18  www.dpiap.org 8 11 16
19  www.tca.or.th 7 10 13 40.00 %
20  www.moradokislam.org 6 9 9
21  thaisafenet.org 5 5 6 37.5 %
22  www.thaicomfoundation.org 3 5 6 50 %
23  www.bannok.com 2 3 3
24  www.coscap-sea.com 1 1 1