อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน มีนาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 5,123 5,896 8,550 7.18 %
2  www.tnrr.in.th 2,271 2,739 6,204 33.85 %
3  www.trf.or.th 1,730 2,182 5,770 12.8 %
4  www.admincourt.go.th 1,521 3,626 14,093 21.76 %
5  www.nrct.go.th 611 907 1,907 16.53 %
6  www.amlo.go.th 548 864 2,275 0.54 %
7  www.senate.go.th 502 1,599 3,317 12.39 %
8  www.phtnet.org 389 524 814 28.62 %
9  www.sme.go.th 369 566 1,634 11.93 %
10  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 342 575 637 11.17 %
11  www.onab.go.th 337 438 603 31.22 %
12  dric.nrct.go.th 215 349 1,779 29.04 %
13  www.secondary39.go.th 203 388 402 18.02 %
14  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 177 236 311 4.84 %
15  www.arda.or.th 173 420 767 10.82 %
16  www.thai-explore.net 87 106 254 23.68 %
17  kanchanapisek.or.th 49 54 146 23.44 %
18  www.oic.or.th 29 65 94 36.96 %
19  www.oag.go.th 22 30 37 4.76 %
20  www.ega.or.th 10 12 13 28.57 %
21  www.stateless4child.net 5 7 15
22  www.nia.go.th 4 5 6 20 %