อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน มีนาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 113,055 246,423 1,487,928 8.26 %
2  www.settrade.com 70,623 164,801 929,866 5.99 %
3  www.eFinanceThai.com 24,967 69,094 173,505 7.56 %
4  www.wealthmagik.com 16,399 24,699 100,607 6.61 %
5  www.finnomena.com 12,756 14,943 22,305 16.28 %
6  thaigold.info 8,017 15,335 19,941 2.27 %
7  www.goldhips.com 7,529 16,948 19,213 3.05 %
8  www.stock2morrow.com 7,036 9,850 23,168 5.44 %
9  moneyandbanking.co.th 3,857 4,316 5,428 83.32 %
10  www.namchiang.com 2,372 4,513 4,803 3.22 %
11  www.taradthong.com 2,100 3,629 4,661 6.54 %
12  www.tfex.co.th 1,743 2,541 7,692 19.97 %
13  www.setmonitor.com 1,671 2,128 3,173 8.09 %
14  www.ruayhoon.com 1,617 1,947 3,868 10.76 %
15  www.doohoon.com 1,485 2,382 3,556 10.11 %
16  www.ic.or.th 346 743 882 3.89 %
17  www.sctgold.com 321 467 1,049 3.22 %
18  www.hooninside.com 113 249 445 65.02 %
19  www.stockwave.in.th 101 112 152 20.47 %
20  www.share2trade.com 55 61 80 32.93 %
21  www.thaihoon.com 18 35 58 10 %
22  www.wealth.co.th 8 17 26 52.94 %
23  www.kcs-live.kcs.co.th 1 7 8