อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 15,464 17,655 21,573 3.52 %
2  www.mahidol.ac.th 4,987 9,691 15,343 8.78 %
3  www.rmutt.ac.th 2,024 3,028 4,994 133.45 %
4  www.stou.ac.th 1,925 2,947 3,390 5.42 %
5  www.ku.ac.th 1,752 3,127 4,616 7.69 %
6  www.psu.ac.th 1,635 2,815 6,219 3.77 %
7  www.muic.mahidol.ac.th 1,392 3,113 7,959 18.97 %
8  www.utcc.ac.th 838 1,032 1,354 3.57 %
9  li.mahidol.ac.th 554 1,146 2,432 54.75 %
10  www.ru.ac.th 399 474 682 21.15 %
11  www.mmtc.ac.th 296 807 907 6.92 %
12  www.nation.ac.th 175 282 445 34.7 %
13  www.dpu.ac.th 165 228 313 16.67 %
14  www.mut.ac.th 126 217 322 2.44 %
15  www.cmmu.mahidol.ac.th 92 102 200 91.67 %
16  www.maps-tu.org 85 98 180 142.86 %
17  www.nu.ac.th 80 139 245 8.11 %
18  www.spu.ac.th 70 80 140 112.12 %
19  www.rts.ac.th 53 82 144 41.11 %
20  www.ssru.ac.th 32 36 66 10.34 %
21  www.northcm.ac.th 25 38 61 3.85 %
22  www.krirk.ac.th 24 38 98
23  www.east.spu.ac.th 13 33 106 8.33 %
24  www.kpc.ac.th 11 19 21 37.50 %
25  www.lpru.ac.th 10 67 69 97.89 %
26  www.tu-caps.org 2 2 4 100.00 %
27  ceit.sut.ac.th 1 1 1