อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  gotoknow.org 120,009 172,626 212,137 0.36 %
2  www.trueplookpanya.com 79,643 142,014 441,787 0.83 %
3  www.kruupdate.com 41,147 55,341 83,661 101.67 %
4  www.kruwandee.com 33,123 44,173 68,353 5.05 %
5  www.vcharkarn.com 28,689 34,679 43,578 6.53 %
6  www.dailyenglish.in.th 28,577 33,974 40,319 4.49 %
7  www.kroobannok.com 23,726 29,488 46,615 17.60 %
8  www.thailocalmeet.com 18,610 22,373 30,729 0.33 %
9  www.thaigoodview.com 18,193 23,185 35,580 12.72 %
10  www.rmutphysics.com 16,267 21,586 79,657 15.81 %
11  www.unigang.com 13,873 15,282 26,673 16.54 %
12  www.camphub.in.th 11,921 15,278 50,130 25.14 %
13  www.eduzones.com 10,604 13,052 30,532 11.49 %
14  www.pharmacy.mahidol.ac.th 6,804 7,691 9,641 51.26 %
15  www.mahidol.ac.th 5,902 11,204 17,348 2.82 %
16  www.chemtrack.org 4,417 5,316 9,775 44.02 %
17  www.decha.com 4,378 6,272 8,550 15.11 %
18  www.perdsorbtoday.com 4,325 5,608 14,569 2.68 %
19  www.tkpark.or.th 3,394 3,900 6,319 57.57 %
20  www.thaiall.com 3,326 4,494 5,022 40.40 %
21  www.lib.ru.ac.th 2,499 3,088 6,242 50.81 %
22  www.tewlek.com 2,339 3,296 3,999 4.88 %
23  www.ku.ac.th 2,331 3,994 5,696 10 %
24  www.dek-eng.com 2,225 2,490 3,167 11.92 %
25  seminardd.com 2,173 2,631 6,473 26.63 %
26  www.9engineer.com 1,871 2,417 2,863 15.71 %
27  www.muic.mahidol.ac.th 1,219 2,018 5,781 11.63 %
28  www.parliament.go.th/library 1,189 1,518 4,006 26.22 %
29  www.attorney285.com 1,175 1,451 5,046 5.32 %
30  www.kanzuksa.com 1,158 1,323 2,262 14.77 %
31  www.lib.ku.ac.th 1,143 1,896 2,416 95.05 %
32  www.maruey.com 1,034 1,119 1,505 0.86 %
33  www.stou.ac.th 1,029 1,557 1,748 13.46 %
34  apecthai.org 987 1,184 1,873 15.44 %
35  www.interscholarship.com 909 1,181 1,556 1.91 %
36  li.mahidol.ac.th 873 1,769 3,793 29.33 %
37  www.rmutt.ac.th 737 1,147 1,950 43.18 %
38  www.panmai.com 713 976 1,476 23.36 %
39  edltv.dlf.ac.th 652 992 3,776 9.7 %
40  www.sisaketedu1.go.th 538 1,316 1,400 20.90 %
41  tataya.com 492 688 928 16.59 %
42  www.jtdic.com 472 2,522 7,632 36.81 %
43  www.entraining.net 425 523 1,338 44.56 %
44  www.seal2thai.org 405 541 566 3.57 %
45  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 395 557 877 3.67 %
46  www.tumcivil.com 394 573 821 43.87 %
47  www.sac.or.th/databases/inscriptions 391 588 1,182 2.25 %
48  edltv.thai.net 376 485 1,265 1.31 %
49  www.technologymedia.co.th 357 449 544 57.96 %
50  www.cpacacademy.com 351 461 551 40.96 %
51  www.biotec.or.th 346 417 957 22.70 %
52  www.kids.ru.ac.th 343 669 1,639 18.28 %
53  www.suanboard.net 315 359 397 208.82 %
54  www.barascientific.com 314 353 559 37.72 %
55  www.icphysics.com 308 526 842 20.62 %
56  www.npc-se.co.th 302 502 1,579 25.83 %
57  www.thaitechnics.com 301 508 719 17.58 %
58  www.psu.ac.th 301 423 817 13.58 %
59  www.mmtc.ac.th 294 687 783 32.43 %
60  www.maitreeav.com 279 306 535 29.17 %
61  www.ru.ac.th 272 335 476 13.65 %
62  www.aksorn.com 269 364 398 767.74 %
63  slri.or.th 255 366 720 7.14 %
64  www.fast-english.com 243 293 870 9.46 %
65  www.aussiecenter.org 238 271 370 45.12 %
66  www.worantex.com 229 249 406 12.81 %
67  www.econ.chula.ac.th 227 380 627 7.08 %
68  www.kruchamp.com 222 291 463 18.72 %
69  www.grad.mahidol.ac.th 218 331 486 13.15 %
70  www.grad.psu.ac.th 213 542 1,384 33.85 %
71  www.postbooksonline.com 213 247 1,026 53.24 %
72  www.sarakadee.com 203 286 807 32.68 %
73  www.krupunmai.com 197 249 295 24.68 %
74  www.nation.ac.th 193 304 480
75  www.agri.cmu.ac.th 185 347 663 40.15 %
76  mbookstore.com 184 311 747 3.95 %
77  www.thaicadet.org 184 248 267 37.31 %
78  www.brr.ac.th 169 557 983 0.60 %
79  www.dpu.ac.th 154 222 303 8.45 %
80  www.thedeaninter.com 145 169 325 17.14 %
81  www.thaitrainingzone.com 142 178 615 5.97 %
82  www.lks.ac.th 138 403 422 27.75 %
83  www.engr.tu.ac.th 132 236 431 12.58 %
84  www.thetutor.in.th 130 209 399 23.81 %
85  www.mut.ac.th 124 194 278 13.29 %
86  lexitron.nectec.or.th 124 148 300 31.91 %
87  www.petburi.go.th 123 187 220 6.82 %
88  www.qlf.or.th 119 157 189 61.36 %
89  www.pimtranslation.com 97 109 148 11.49 %
90  www.library.coj.go.th 94 189 459 42.42 %
91  www.2ebook.com 94 161 185 25.33 %
92  www.thairicemill.com 90 115 174 15.38 %
93  www.reg.chula.ac.th 88 130 140 39.68 %
94  www.thaiabc.com 87 108 121 19.18 %
95  www.chaiwbi.com 83 894 1,688 25.76 %
96  www.ftawatch.org 82 97 103 6.49 %
97  www.learn.in.th 80 96 132 66.67 %
98  www.e-abroad.com 79 88 90 33.90 %
99  www.jeducation.com 78 125 177 12.36 %
100  www.med.cmu.ac.th/library 76 266 447 13.43 %
101  www.rsu.ac.th 75 84 175 92.58 %
102  www.tkpark.tv 74 79 111 208.33 %
103  www.nu.ac.th 72 100 139 27.27 %
104  www.gspa.buu.ac.th 63 122 276 12.50 %
105  www.jat-languagecafe.com 62 75 82 6.90 %
106  www.tutoronline.co.th 57 70 99 75.74 %
107  www.krupongsak.net 53 94 102
108  www.thai-mathpaper.net 53 72 96 8.16 %
109  www.yesthailand.org 53 61 137 90.92 %
110  www.cmmu.mahidol.ac.th 51 58 109 76.06 %
111  www.eanic.com 50 63 70 11.11 %
112  www.inf.ku.ac.th 49 72 98 23.44 %
113  esprel.labsafety.nrct.go.th 48 83 720 4 %
114  www.journallink.or.th 46 102 315 58.62 %
115  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 46 76 189 6.98 %
116  www.247friend.net 45 78 153 32.35 %
117  chemsafe.chula.ac.th 45 53 114 21.62 %
118  www.sombunwit.ac.th 42 56 71 100.00 %
119  www.maipradabonline.com 40 58 75 5.26 %
120  www.lib.ubu.ac.th 39 263 306 44.44 %
121  www.enn.co.th 39 55 62 2.63 %
122  www.rts.ac.th 38 53 71 5.56 %
123  www.siamcom.co.th 37 61 100
124  anglophonegroup.com 36 56 63 5.88 %
125  www.clc.ac.th 34 62 118 36.00 %
126  www.udomsuksa.ac.th 34 55 74 6.25 %
127  www.trueclicklife.com 33 71 243 13.79 %
128  www.northcm.ac.th 33 52 79 17.86 %
129  www.krumontree.com 32 43 50 39.62 %
130  www.grad.cmu.ac.th 31 38 39 14.81 %
131  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 30 39 78 36.36 %
132  www.spu.ac.th 30 33 66
133  www.ssru.ac.th 28 32 49 22.22 %
134  www.krirk.ac.th 27 48 165 17.39 %
135  www.pg-ram.com 22 44 177 29.41 %
136  www.trainingmpi.com 22 37 58 15.79 %
137  www.lpru.ac.th 21 378 388 133.33 %
138  www.dusitwittaya.ac.th 21 26 30 600.00 %
139  www.trainer.in.th 21 26 30
140  www.riannok.com 19 112 123 18.75 %
141  www.thesmarttutor.com 19 30 42 24 %
142  www.maps-tu.org 18 20 38 5.26 %
143  www.sahavith.ac.th 16 23 30 23.08 %
144  www.davance.com 16 21 28
145  www.tonsilp.com 15 23 40 7.14 %
146  www.readyplan.net 15 22 35
147  bdo-thaitax.com 15 19 27 66.67 %
148  www.east.spu.ac.th 14 25 65 27.27 %
149  www.mcc.cmu.ac.th 13 21 29 7.14 %
150  thaiio.com 13 17 20 8.33 %
151  www.thaidictionary.in.th 12 21 32 20 %
152  www.autistickku.com 12 19 66 71.43 %
153  www.speedreadingthai.com 12 19 26
154  www.drboonchai.com 12 14 33 7.69 %
155  www.siamschool.net 11 15 28 8.33 %
156  www.iedusys.com 10 79 99 100.00 %
157  www.udomsuksa.ac.th/rangsit 10 16 24 25.00 %
158  www.kpc.ac.th 9 20 22 80.00 %
159  library.dip.go.th/ 9 14 115 10 %
160  www.sudipan.net 9 13 17
161  www.thaiscience.info 8 10 24
162  www.anoocha123.com 8 10 13 38.46 %
163  www.kradandum.com 8 10 11 60.00 %
164  www.bn.ac.th 7 15 22 250.00 %
165  www.library.rmutt.ac.th 6 8 12 97.91 %
166  www.st.ac.th 5 25 119 25.00 %
167  www.green.kmutt.ac.th 4 7 11
168  www.thaifeed.net 4 5 6
169  www.smartenglish.in.th/index.php 3 11 14
170  3d-designcenter.com 3 7 7
171  www.tgreinstitute.com 3 5 14 62.5 %
172  www.tu-caps.org 2 3 10
173  www.sukijlaw.com 2 3 6
174  www.myschooladmin.com 1 3 7
175  www.agri.ubu.ac.th 1 2 2
176  www.yutt.com 1 2 2
177  www.nmm.ac.th 1 1 1
178  pharm.kku.ac.th 1 1 1 50 %
179  www.thanachard.net 1 1 1