อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 110,510 238,694 1,472,550 4.16 %
2  www.settrade.com 66,771 146,282 733,631 2.66 %
3  www.bangkokbank.com 48,336 71,708 117,139 437.66 %
4  www.roojai.com 31,635 35,645 48,224 36.81 %
5  www.eFinanceThai.com 26,171 67,951 155,744 2.63 %
6  www.tmbbank.com 25,835 32,577 70,632 11.32 %
7  www.wealthmagik.com 13,351 19,117 64,374 11.81 %
8  www.ghbank.co.th 10,179 12,607 40,724 5.97 %
9  www.finnomena.com 8,191 10,050 15,737 16.35 %
10  thaigold.info 6,932 12,553 15,886 9.43 %
11  www.stock2morrow.com 6,415 9,294 24,004 2.82 %
12  www.goldhips.com 6,391 13,825 15,519 14.5 %
13  www.bualuang.co.th 4,605 6,572 7,926 12.6 %
14  www.tfex.co.th 2,938 4,026 9,650 19.58 %
15  moneyandbanking.co.th 2,868 3,278 4,227 20.38 %
16  www.avaccount.com 2,764 3,803 4,271 17.67 %
17  money2know.com 2,722 3,057 4,177 24.24 %
18  www.namchiang.com 2,163 3,895 4,112 16.81 %
19  www.taradthong.com 1,924 3,149 4,021 18.13 %
20  www.scbs.com 1,924 2,357 5,116 4.85 %
21  www.bangkokinsurance.com 1,725 2,449 7,355 33.00 %
22  www.poems.in.th 1,612 2,658 4,364 4.1 %
23  smebank.co.th 1,332 1,979 5,445 10.36 %
24  www.share2trade.com 1,265 1,368 1,638 26.12 %
25  www.doohoon.com 1,263 2,011 3,010 1.56 %
26  www.dhipaya.co.th 1,041 1,376 3,420 1.61 %
27  www.ruayhoon.com 833 991 1,931 9.65 %
28  www.tlaa.org 753 954 2,222 42.88 %
29  www.azay.co.th 617 1,298 3,652 73 %
30  www.ktb.co.th 554 827 1,176 15.42 %
31  www.rvp.co.th 456 598 935 5.80 %
32  www.sctgold.com 422 565 1,216 16.6 %
33  www.thaimutualfund.com 421 518 1,742 12.47 %
34  www.moneyhub.in.th 383 419 455 17.46 %
35  www.refinance.co.th 366 632 1,171 17.19 %
36  www.Kawna.com 216 732 3,791 1.37 %
37  www.thailandoption.com 199 244 458 36.42 %
38  www.stockwave.in.th 133 162 205 137.50 %
39  www.ic.or.th 119 366 494 4.39 %
40  www.silkspan.com 94 104 124 1.08 %
41  www.bhunchee.com 32 38 40 13.51 %
42  www.hooninside.com 28 41 54 64.71 %
43  www.claccount.com 22 40 68
44  www.scb.co.th 22 22 27 12 %
45  www.thaihoon.com 16 27 45
46  travel.nzi.co.th 11 176 794 8.33 %
47  www.start-to-invest.com 8 9 9 20 %
48  pinklao-car.com 5 7 8
49  www.thailife.com 5 6 7 25.00 %
50  www.kcs-live.kcs.co.th 1 10 11
51  www.uob.co.th 1 2 3