อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 34,549 42,811 62,552 3.69 %
2  www.studentloan.or.th 21,419 31,891 65,276 18.34 %
3  www.bot.or.th 18,833 31,098 71,829 13.32 %
4  www.rd.go.th 13,157 27,599 56,867 8.60 %
5  www.dla.go.th 12,450 33,091 88,014 6.33 %
6  www.prd.go.th 12,433 22,236 34,684 3.82 %
7  www.thaitambon.com 10,341 12,491 34,702 11.60 %
8  www.royin.go.th 8,372 9,643 13,157 23.52 %
9  www.thaigov.go.th 7,985 11,463 14,537 17.87 %
10  www.moe.go.th 6,929 8,566 12,390 7.33 %
11  www.obec.go.th 6,081 8,616 15,622 38.71 %
12  www.tpa.or.th 5,076 6,041 8,581 5.64 %
13  thailandtourismdirectory.go.th 5,016 5,662 8,559 92.18 %
14  www.nstda.or.th 4,362 6,151 8,717 38.08 %
15  ienergyguru.com 2,615 3,075 3,742 16.38 %
16  www.moc.go.th 2,442 4,651 7,105 0.70 %
17  www.thailibrary.in.th 2,360 2,668 3,246 11.69 %
18  www.admincourt.go.th 2,254 4,711 20,829 19.39 %
19  www.dld.go.th 2,230 5,336 11,057 2.67 %
20  www.krisdika.go.th 2,174 4,024 10,351 27.58 %
21  www.dft.go.th 2,054 5,045 9,103 11.87 %
22  www.trf.or.th 1,999 2,422 4,624 3.47 %
23  www.sec.or.th 1,785 4,614 8,963 97.46 %
24  www.narit.or.th 1,715 2,015 3,616 78.83 %
25  www.tnrr.in.th 1,713 2,028 4,850 6.75 %
26  www.mof.go.th 1,646 2,382 2,528 143.85 %
27  www4.fisheries.go.th 1,480 2,315 5,221 5.71 %
28  www.moj.go.th 1,321 1,653 3,754 17.42 %
29  dric.nrct.go.th 1,308 1,699 7,089 19.45 %
30  www.opdc.go.th 1,290 2,373 3,403 360.71 %
31  www.thaithesis.org 1,149 1,306 2,437 12.16 %
32  www.consumerthai.org 1,124 2,201 6,894 40.87 %
33  www.nso.go.th 1,098 2,556 4,303 2.14 %
34  www.moi.go.th 1,007 1,246 2,616 8.63 %
35  www.qsbg.org 968 1,492 2,241 40.70 %
36  www.dede.go.th 954 1,324 2,804 14.39 %
37  www.culture.go.th 921 1,227 2,791 67.15 %
38  www.mtec.or.th 884 1,074 1,769 29.05 %
39  www.nectec.or.th 816 1,024 2,465 9.03 %
40  person.doae.go.th 730 2,143 3,053 7.12 %
41  www.mot.go.th 702 1,372 3,392 3.08 %
42  www.pcd.go.th 700 897 1,692 0.57 %
43  www.ocsb.go.th 656 1,125 1,912 2.38 %
44  www.dip.go.th 620 924 2,775 13.55 %
45  www.fpo.go.th 594 1,642 3,161 34.69 %
46  www.rajanukul.go.th 585 804 1,058 9.35 %
47  www.industry.go.th 573 1,009 1,337 9.56 %
48  www.amlo.go.th 566 884 2,134 8.64 %
49  www.tistr.or.th 551 1,171 2,145 1.66 %
50  www.exim.go.th 544 882 1,811 10.57 %
51  www.phtnet.org 505 708 1,079 4.54 %
52  www.rta.mi.th 493 867 1,140 21.62 %
53  www.ldd.go.th 464 2,224 3,751 14.57 %
54  www.onesqa.or.th 464 617 1,420 9.95 %
55  www.onec.go.th 459 602 1,383 10.07 %
56  www.clinictech.most.go.th 414 500 1,072 2.59 %
57  www.sme.go.th 385 523 1,112 2.67 %
58  www.tddf.or.th 382 590 1,140
59  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 375 623 706 7.86 %
60  www.onab.go.th 365 450 530 18.89 %
61  elib.fda.moph.go.th/library/ 358 402 495 3.76 %
62  www.oap.go.th 345 950 1,800 24.10 %
63  www.thaipvd.com 326 494 763 2.4 %
64  www.nicaonline.com 315 364 629 22.6 %
65  www.nimt.or.th 311 450 1,349 13.09 %
66  www.redcross.or.th 261 289 637 69.26 %
67  www.thaiwater.net 258 344 557 10.1 %
68  www.secondary39.go.th 256 514 532 25.49 %
69  www.aimc.or.th 255 326 890 6.25 %
70  www.doeb.go.th 241 345 483 4.33 %
71  www.otp.go.th 217 296 774 3.12 %
72  www.ffc.or.th 185 221 479 14.20 %
73  www.nfi.or.th 176 224 515 4.76 %
74  www.pwa.co.th 175 266 373 4.17 %
75  www.onep.go.th 175 257 343 12.18 %
76  www.senate.go.th 169 533 948 64.64 %
77  www.swpark.or.th 167 322 750 3.47 %
78  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 165 234 326 12.24 %
79  www.sugarzone.in.th 156 452 572 21.88 %
80  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 155 202 252 4.73 %
81  www.car.go.th 145 183 534 7.41 %
82  edoc.redcross.or.th 143 1,366 1,619 5.15 %
83  www.dit.go.th 142 310 335 5.97 %
84  www.khonthai.com 136 181 195 11.11 %
85  www.doae.go.th 124 1,187 7,293 9.73 %
86  siweb.dss.go.th 123 165 491 14.95 %
87  www.psproject.org 105 150 219 36.36 %
88  www.sirindhorn.net 102 123 295 22.89 %
89  www.deqp.go.th 91 158 231 59.65 %
90  www.thai-explore.net 84 112 306 10.64 %
91  www.ops.go.th 83 116 157 27.69 %
92  www.m-society.go.th 76 196 359 28.3 %
93  www.nrct.go.th 75 199 327 9.64 %
94  www.tei.or.th 74 134 217 1.33 %
95  www.ops.moc.go.th 72 198 302 10 %
96  kanchanapisek.or.th 63 69 98 28.57 %
97  www.arda.or.th 60 77 101 20.00 %
98  www.rid.go.th 59 111 170 11.94 %
99  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 58 80 84 10.77 %
100  pvlo-nak.dld.go.th 57 228 261 9.62 %
101  www.ybat.org 54 67 90 1.89 %
102  www.mfa.go.th 54 65 75 52.63 %
103  www.labour.go.th 51 188 290
104  www.queensavang.org 47 54 103 42.42 %
105  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 44 82 136 22.22 %
106  www.nhc.in.th 43 68 144 17.31 %
107  www.fpri.or.th 42 48 87 2.44 %
108  www.most.go.th 41 58 67 2.50 %
109  www.oic.or.th 33 73 107 6.45 %
110  www.intell.rtaf.mi.th 31 79 196 18.42 %
111  www.horathai.com 26 35 50 27.78 %
112  www.parliament.go.th 25 58 73 19.05 %
113  www.mwa.co.th 25 33 70 3.85 %
114  www.sac.or.th 24 26 38 33.33 %
115  thaisafenet.org 22 31 33 46.67 %
116  www.oag.go.th 19 25 31 13.64 %
117  www.ega.or.th 18 25 34 5.88 %
118  www.SisaketToday.com 13 18 23 40.91 %
119  www.prasanya.org 12 17 26 29.41 %
120  www.k-center.doae.go.th 11 17 32
121  www.dld.go.th/nutrition/ 10 14 18 11.11 %
122  www.ttcexpert.com 10 13 16 25.00 %
123  technology.in.th 10 12 25 100.00 %
124  www.thaisp.org 9 21 31 125.00 %
125  www.tobethai.org 9 12 17 50.00 %
126  www.tca.or.th 8 11 14 11.11 %
127  www.rtaf.mi.th 7 61 63 12.5 %
128  www.gpo.or.th 7 11 16
129  www.mahadthai.com 7 9 11
130  www.energy.go.th 6 14 17 98.43 %
131  www.moac.go.th 6 8 10 20.00 %
132  www.dld.go.th/ict/ 6 7 8 20.00 %
133  speedtest.nectec.or.th 5 7 8 25.00 %
134  dhds.nha.co.th 4 10 21
135  www.dpiap.org 4 7 9 42.86 %
136  www.nia.go.th 4 6 7
137  www.exat.co.th 3 14 16
138  www.sklonline.com 3 5 8 57.14 %
139  www.phatlung.com 3 4 7
140  local.environnet.in.th 3 4 5 50.00 %
141  www.eppo.go.th 3 4 5 50.00 %
142  www.khiansapolice.com 3 4 4 50.00 %
143  www.moradokislam.org 3 3 4
144  www.tisi.go.th 2 249 259 33.33 %
145  www.stateless4child.net 2 3 4 100.00 %
146  www.muslim4health.or.th 2 2 2 33.33 %
147  www.thaigo.org 1 3 4
148  www.thailibrary.org 1 1 2
149  www.chonghua.or.th 1 1 1
150  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 1