อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  gotoknow.org 99,597 142,240 173,526 10.01 %
2  www.trueplookpanya.com 85,886 148,937 578,457 33.22 %
3  www.kruupdate.com 30,806 37,067 53,224 9.74 %
4  www.kroobannok.com 23,553 29,125 43,271 19.49 %
5  www.dailyenglish.in.th 23,234 27,251 31,913 17.86 %
6  www.thailocalmeet.com 21,660 26,497 36,769 8.22 %
7  www.thaigoodview.com 18,851 24,148 36,764 82.10 %
8  www.rmutphysics.com 14,579 19,115 60,439 36.64 %
9  www.kruwandee.com 13,624 15,998 26,794 11.85 %
10  www.pharmacy.mahidol.ac.th 12,338 14,258 20,375 4.27 %
11  www.unigang.com 11,147 12,352 21,835 1.77 %
12  www.eduzones.com 6,475 7,763 10,412 11.01 %
13  www.mahidol.ac.th 6,138 11,306 16,604 6.71 %
14  www.decha.com 5,348 7,646 10,204 64.96 %
15  www.perdsorbtoday.com 4,303 5,602 14,409 1.56 %
16  www.thaiall.com 4,131 5,591 6,161 7.80 %
17  www.chemtrack.org 3,628 4,423 8,546 8.10 %
18  www.rmutt.ac.th 3,129 5,046 8,245 333.98 %
19  www.tkpark.or.th 2,793 3,185 5,157 2.61 %
20  seminardd.com 2,464 2,964 6,824 8.50 %
21  www.tewlek.com 1,953 2,696 3,268 21.00 %
22  andrewbiggs.com 1,791 2,114 3,729 164.94 %
23  www.dek-eng.com 1,775 1,968 2,441 21.33 %
24  www.muic.mahidol.ac.th 1,337 2,501 6,884 1.36 %
25  www.9engineer.com 1,315 1,691 1,982 6.07 %
26  www.kanzuksa.com 1,217 1,424 2,492 46.45 %
27  www.maruey.com 1,071 1,269 1,778 2.01 %
28  www.interscholarship.com 1,042 1,377 1,790 34.97 %
29  www.parliament.go.th/library 955 1,279 3,343 3.92 %
30  www.attorney285.com 927 1,146 3,884 7.02 %
31  li.mahidol.ac.th 906 2,472 3,685 5.03 %
32  www.sisaketedu1.go.th 721 1,719 1,851 35.28 %
33  www.stou.ac.th 635 925 1,038 23.31 %
34  www.panmai.com 623 851 1,257 17.77 %
35  www.jtdic.com 513 2,850 8,883 28.89 %
36  slri.or.th 489 736 1,628 157.37 %
37  www.2ebook.com 488 692 768 25.13 %
38  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 458 639 1,048 27.58 %
39  www.entraining.net 455 563 1,290 14.90 %
40  tataya.com 454 643 939 5.09 %
41  higher.co.th 446 644 4,647 19.93 %
42  www.kids.ru.ac.th 411 783 1,998 41.24 %
43  www.seal2thai.org 378 539 560 23.13 %
44  www.sac.or.th/databases/inscriptions 357 535 1,130 33.21 %
45  www.biotec.or.th 341 404 820 5.25 %
46  edltv.thai.net 334 583 1,234 106.17 %
47  www.psu.ac.th 314 466 936 24.60 %
48  www.npc-se.co.th 297 506 1,536 5.41 %
49  www.technologymedia.co.th 297 374 451 0.67 %
50  www.barascientific.com 277 310 457 1.42 %
51  www.cpacacademy.com 269 359 438 1.51 %
52  www.suanboard.net 259 295 314 0.39 %
53  www.thaitechnics.com 247 383 513 2.49 %
54  mbookstore.com 243 408 1,010 65.31 %
55  www.lib.ru.ac.th 242 329 1,707 69.17 %
56  www.ru.ac.th 239 336 426 6.22 %
57  www.tumcivil.com 237 359 588 6.69 %
58  www.brr.ac.th 234 542 1,022 72.06 %
59  www.mmtc.ac.th 233 717 821 9.91 %
60  www.worantex.com 232 248 352 0.43 %
61  www.grad.mahidol.ac.th 220 312 421 0.92 %
62  www.maitreeav.com 219 240 439 8.75 %
63  www.krupunmai.com 216 273 314 11.48 %
64  www.thaicadet.org 213 277 295 0.95 %
65  www.lks.ac.th 212 660 683 55.56 %
66  www.icphysics.com 208 391 647 15.1 %
67  www.thaitrainingzone.com 208 250 792 11.23 %
68  www.fast-english.com 190 237 744 0.53 %
69  www.tutoronline.co.th 190 220 250 11.76 %
70  www.library.rmutt.ac.th 167 213 365 9.73 %
71  www.dpu.ac.th 155 201 262 13.14 %
72  www.agri.cmu.ac.th 154 304 569 1.28 %
73  www.postbooksonline.com 149 166 376 36.05 %
74  www.kruchamp.com 146 190 219 3.95 %
75  www.aussiecenter.org 142 166 228 22.41 %
76  www.thedeaninter.com 138 159 307 5.48 %
77  www.petburi.go.th 136 244 315 32.04 %
78  www.engr.tu.ac.th 134 223 399 25.23 %
79  www.mut.ac.th 131 213 352 47.19 %
80  www.thetutor.in.th 131 208 384 12.67 %
81  www.aksorn.com 124 159 168 21.57 %
82  www.nation.ac.th 119 187 326 54.55 %
83  lexitron.nectec.or.th 115 137 268 13.86 %
84  www.cmmu.mahidol.ac.th 112 122 194 5.88 %
85  www.thaiabc.com 105 131 146 9.38 %
86  www.library.coj.go.th 103 195 459 1.98 %
87  www.sarakadee.com 91 128 250 18.18 %
88  www.chaiwbi.com 90 1,032 1,758 104.55 %
89  www.rsu.ac.th 83 94 226 62.75 %
90  www.qlf.or.th 82 108 133
91  www.learn.in.th 81 106 155 20.59 %
92  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 76 135 332 28.81 %
93  www.jeducation.com 74 121 172 9.76 %
94  www.econ.chula.ac.th 67 112 193 66.16 %
95  www.med.cmu.ac.th/library 65 220 413 14.47 %
96  www.e-abroad.com 62 69 70 8.82 %
97  www.ftawatch.org 58 71 77 4.92 %
98  www.nu.ac.th 56 80 102 6.67 %
99  www.pimtranslation.com 56 65 85 24.32 %
100  esprel.labsafety.nrct.go.th 55 92 859 5.77 %
101  www.gspa.buu.ac.th 53 104 210
102  www.yesthailand.org 50 60 161 18.03 %
103  www.ssru.ac.th 47 53 84 62.07 %
104  www.rts.ac.th 46 73 122 43.75 %
105  www.inf.ku.ac.th 46 68 90 35.29 %
106  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 44 57 93 57.14 %
107  www.siamcom.co.th 43 66 106 12.24 %
108  www.lib.ku.ac.th 40 64 74 95.8 %
109  www.ku.ac.th 39 61 93 22 %
110  www.lpru.ac.th 37 374 384 94.74 %
111  www.enn.co.th 37 52 59 19.35 %
112  anglophonegroup.com 36 74 84 7.69 %
113  www.udomsuksa.ac.th 34 57 83 3.03 %
114  chemsafe.chula.ac.th 33 41 104 13.79 %
115  www.journallink.or.th 32 67 206 8.57 %
116  www.northcm.ac.th 32 48 70 33.33 %
117  www.spu.ac.th 32 40 69 14.29 %
118  www.jat-languagecafe.com 32 39 44 38.46 %
119  www.trueclicklife.com 31 96 388 29.17 %
120  www.krupongsak.net 31 56 60 47.62 %
121  www.lib.ubu.ac.th 29 289 335 6.45 %
122  www.sombunwit.ac.th 29 41 58 16.00 %
123  www.reg.chula.ac.th 28 51 62 115.38 %
124  www.krirk.ac.th 25 41 141 7.41 %
125  www.tkpark.tv 25 27 39 8.70 %
126  www.grad.cmu.ac.th 24 29 30 50.00 %
127  www.clc.ac.th 22 39 67
128  www.thesmarttutor.com 20 38 72 4.76 %
129  www.maipradabonline.com 19 36 44 5.56 %
130  www.trainer.in.th 19 23 25
131  www.riannok.com 18 118 126 5.88 %
132  www.trainingmpi.com 18 33 52
133  www.pg-ram.com 17 49 140 54.05 %
134  www.davance.com 17 22 28 45.16 %
135  www.dusitwittaya.ac.th 15 19 22 66.67 %
136  www.sahavith.ac.th 14 26 33 55.56 %
137  www.maps-tu.org 14 16 33 16.67 %
138  www.eanic.com 14 16 16 17.65 %
139  www.mcc.cmu.ac.th 13 21 29 62.50 %
140  www.tonsilp.com 12 19 34 20 %
141  www.thaidictionary.in.th 12 19 30 9.09 %
142  www.readyplan.net 12 17 24
143  thaiio.com 12 15 17 7.69 %
144  www.drboonchai.com 12 14 38 50.00 %
145  www.thaiscience.info 12 14 36
146  www.247friend.net 11 19 51 81.67 %
147  www.udomsuksa.ac.th/rangsit 11 16 25 22.22 %
148  www.sudipan.net 11 15 21 37.50 %
149  www.siamschool.net 9 14 31 28.57 %
150  www.bn.ac.th 8 11 13
151  www.kradandum.com 8 11 13 300.00 %
152  www.kpc.ac.th 7 14 15 12.5 %
153  www.speedreadingthai.com 7 11 14 16.67 %
154  www.autistickku.com 7 8 25
155  www.anoocha123.com 7 8 9 16.67 %
156  www.tgreinstitute.com 6 12 33 14.29 %
157  www.iedusys.com 5 72 86 25.00 %
158  www.st.ac.th 5 25 118 37.5 %
159  www.east.spu.ac.th 5 10 28 61.54 %
160  library.dip.go.th/ 5 8 99 37.5 %
161  www.green.kmutt.ac.th 5 7 11 25.00 %
162  www.smartenglish.in.th/index.php 3 9 9
163  3d-designcenter.com 3 6 6 50.00 %
164  www.grad.psu.ac.th 3 5 16 50 %
165  www.tu-caps.org 3 4 9
166  www.krumontree.com 3 4 6 25 %
167  www.sukijlaw.com 1 4 9 50 %
168  www.myschooladmin.com 1 2 6
169  www.yutt.com 1 1 1