อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 12,338 14,258 20,375 4.27 %
2  www.mahidol.ac.th 6,138 11,306 16,604 6.71 %
3  www.rmutt.ac.th 3,129 5,046 8,245 333.98 %
4  www.muic.mahidol.ac.th 1,337 2,501 6,884 1.36 %
5  li.mahidol.ac.th 906 2,472 3,685 5.03 %
6  www.stou.ac.th 635 925 1,038 23.31 %
7  www.psu.ac.th 314 466 936 24.60 %
8  www.ru.ac.th 239 336 426 6.22 %
9  www.mmtc.ac.th 233 717 821 9.91 %
10  www.dpu.ac.th 155 201 262 13.14 %
11  www.mut.ac.th 131 213 352 47.19 %
12  www.nation.ac.th 119 187 326 54.55 %
13  www.cmmu.mahidol.ac.th 112 122 194 5.88 %
14  www.rsu.ac.th 83 94 226 62.75 %
15  www.nu.ac.th 56 80 102 6.67 %
16  www.ssru.ac.th 47 53 84 62.07 %
17  www.rts.ac.th 46 73 122 43.75 %
18  www.ku.ac.th 39 61 93 22 %
19  www.lpru.ac.th 37 374 384 94.74 %
20  www.northcm.ac.th 32 48 70 33.33 %
21  www.spu.ac.th 32 40 69 14.29 %
22  www.krirk.ac.th 25 41 141 7.41 %
23  www.maps-tu.org 14 16 33 16.67 %
24  www.kpc.ac.th 7 14 15 12.5 %
25  www.east.spu.ac.th 5 10 28 61.54 %
26  www.tu-caps.org 3 4 9