อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 15,955 18,041 22,191 1.35 %
2  www.mahidol.ac.th 5,834 10,490 16,311 13.57 %
3  www.mmtc.ac.th 406 715 815 50.37 %
4  www.psu.ac.th 356 436 934 5.64 %
5  li.mahidol.ac.th 233 440 610 7.91 %
6  www.dpu.ac.th 198 261 324 50.00 %
7  www.rmutt.ac.th 178 223 387 90.38 %
8  www.mut.ac.th 100 183 358 29.87 %
9  www.cmmu.mahidol.ac.th 78 84 140 12.36 %
10  www.nu.ac.th 60 79 98
11  www.muic.mahidol.ac.th 46 65 116 36.11 %
12  www.ku.ac.th 35 52 69 40.00 %
13  www.nation.ac.th 28 47 67 16.67 %
14  www.spu.ac.th 27 37 60 22.73 %
15  www.ssru.ac.th 26 31 44 36.84 %
16  www.krirk.ac.th 19 31 110 5 %
17  www.rsu.ac.th 18 33 65 63.64 %
18  www.stou.ac.th 18 23 24 5.88 %
19  www.rts.ac.th 15 30 60 6.25 %
20  www.maps-tu.org 15 20 41 46.43 %
21  www.kpc.ac.th 7 12 12 16.67 %
22  www.northcm.ac.th 5 7 10 25.00 %
23  www.lpru.ac.th 2 4 4 60 %
24  www.tu-caps.org 1 2 4