อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน สิงหาคม 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 27,419 32,051 39,292 4.54 %
2  www.mahidol.ac.th 5,104 8,805 12,481 1.01 %
3  www.rmutt.ac.th 341 650 1,107 12.11 %
4  www.psu.ac.th 304 720 1,268 0.33 %
5  www.dpu.ac.th 232 287 337 6.91 %
6  www.mmtc.ac.th 211 546 631 19.89 %
7  www.cmmu.mahidol.ac.th 197 216 299 369.05 %
8  www.mut.ac.th 74 126 224 5.13 %
9  www.nu.ac.th 72 97 119 9.09 %
10  www.muic.mahidol.ac.th 37 42 75 30.19 %
11  www.nation.ac.th 32 54 63 18.52 %
12  www.spu.ac.th 26 42 61 3.7 %
13  www.krirk.ac.th 25 44 142 19.05 %
14  www.ku.ac.th 25 37 50 21.88 %
15  www.stou.ac.th 17 23 25 10.53 %
16  www.rts.ac.th 16 23 35 27.27 %
17  www.ssru.ac.th 14 19 25
18  www.maps-tu.org 14 15 32 12.5 %
19  www.rsu.ac.th 12 21 36 9.09 %
20  www.kpc.ac.th 6 11 11 20.00 %
21  www.lpru.ac.th 5 17 17 25.00 %
22  www.tu-caps.org 2 2 4
23  www.ru.ac.th 1 1 2