อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 16,041 18,678 23,479 2.71 %
2  www.mahidol.ac.th 1,616 3,196 5,377 7.59 %
3  www.shecu.chula.ac.th 213 295 738 11.62 %
4  www.mmtc.ac.th 128 154 160 14.29 %
5  www.rmutt.ac.th 91 196 278 13.33 %
6  www.mut.ac.th 83 137 251 33.87 %
7  www.nu.ac.th 65 83 103 23.53 %
8  www.krirk.ac.th 28 47 361 12.00 %
9  www.spu.ac.th 26 29 45 13.04 %
10  www.rts.ac.th 18 28 39 30.77 %
11  www.nation.ac.th 15 23 28 21.05 %
12  www.muic.mahidol.ac.th 14 13 29 27.27 %
13  www.kpc.ac.th 10 18 19 42.86 %
14  www.rsu.ac.th 7 12 23 12.5 %
15  www.maps-tu.org 7 8 16 16.67 %
16  www.stou.ac.th 6 9 10
17  www.tu-caps.org 5 8 20 400.00 %
18  www.lpru.ac.th 4 7 7 20 %
19  www.cmmu.mahidol.ac.th 4 5 20
20  ceit.sut.ac.th 1 15 15
21  www.psu.ac.th 1 1 2 50 %