อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.settrade.com 74,061 194,490 963,471 19 %
2  www.set.or.th 62,469 141,746 818,962 20.68 %
3  www.goldhips.com 18,863 35,766 46,509 8.72 %
4  www.stock2morrow.com 15,713 28,677 85,753 21.08 %
5  thaigold.info 12,545 24,821 41,942 9.18 %
6  www.eFinanceThai.com 11,014 31,965 82,459 25.21 %
7  www.doohoon.com 6,411 10,847 19,808 23.57 %
8  www.tsi-thailand.org 5,716 7,746 21,026 21.81 %
9  www.namchiang.com 4,758 9,063 9,807 5.67 %
10  www.panphol.com 1,752 2,292 6,738 20.69 %
11  www.tfex.co.th 1,551 2,437 7,694 20.54 %
12  www.taradthong.com 1,346 2,204 3,138 4.54 %
13  www.thunhoon.com 1,274 2,099 2,381 29.34 %
14  www.hoonyai.com 990 1,451 3,278 44.32 %
15  www.ราคาทองวันนี้.net 988 1,075 1,432 11.15 %
16  www.fizones.com 916 2,128 3,139 9.84 %
17  www.afet.or.th 755 1,440 5,374 17.12 %
18  www.ruayhoon.com 647 850 2,609 4.71 %
19  www.ic.or.th 583 1,058 3,164 22.88 %
20  www.start-to-invest.com 447 537 1,304 18.73 %
21  www.mai.or.th 420 558 2,765 11.21 %
22  www.thaihoon.com 300 436 611 29.58 %
23  www.hooninside.com 271 395 994 31.57 %
24  www.stockwave.in.th 262 287 381 69.03 %
25  www.zuludd.com 29 34 66 19.44 %
26  www.wealth.co.th 17 28 105 21.43 %
27  www.market2morrow.com 16 17 25 33.33 %
28  www.kcs-live.kcs.co.th 2 423 492 33.33 %